MARSZ ŚLEDZIA 2019 | I etap zapisów

Kuźnica

 Losowanie uczestników XIX Marszu Śledzia będzie dokonywane wyłącznie z pośród osób, które dokonają rejestracji elektronicznej w wyznaczonym terminie oraz wniosą opłatę rekrutacyjną Drugi etap zapisów – losowanie uczestników odbędzie się w czerwcu, po zakończeniu rejestracji elektronicznej - tylko z puli osób zarejestrowanych!

ICC- TIME