19.00-20.00 | MANHATTAN RUN |Pomorze Biega i Pomaga

GCH Manhattan już po raz drugi zaprasza na zawody biegowe!
2 edycja, 2 kilometry, 2 pętle oraz....kilkanaście PIĘTER do pokonania!!!
Opłata wpisowa wynosi 20 zł i całość zasili konto charytatywnej akcji Pomorze Biega i Pomaga
Gwarantujemy nie tylko świetną zabawę, ale również wspaniałe nagrody, a Panom udowodnimy, że całkiem szybko można "obskoczyć" centrum handlowe ;) 

Nagrody pieniężne w klasyfikacji generalnej - II kategorie kobiet i mężczyzn:
1 - miejsce - 500 zł
2 - miejsce - 300 zł
3 - miejsce - 200 zł

➡ fale startowe po 15 osób co 10 minut
➡ pakiet startowy 
➡ pamiątkowy medal
➡ wyjątkowe nagrody dla najlepszych 
➡ liczne atrakcje towarzyszące przez cały czas trwania imprezy
➡ elektroniczny pomiar czasu
➡ dostępny depozyt

Limit miejsc ograniczony: 
- Bieg Najmłodszych do 8 lat (godzina 16.00) - 50 miejsc
- Bieg Dzieci od 8 do 15 lat (godzina 16.30) - 50 miejsc
- Bieg Główny od 16 lat (od godziny 19.00) - 450 miejsc

Dodatkowe atrakcje: Mini koncert Ani Szatybełko od 17.30 do 18.00 

Organizator: GCH Manhattan
Współorganizatorzy: Radio Gdansk oraz Black Management Witek CzarnowskiTrasa

Uczestnicy

# Imię Nazwisko Numer startowy
1 Małgorzata Knut
2 Dorota Sarwińska
3 Arkadiusz Plata
4 Wiktoria Szymańska 1
5 Celina Kruszyńska 2
6 Sebastian Fajtek 3
7 Krzysztof Kozioł 4
8 Laura Fajtek 5
9 Grzegorz Cieśla 6
10 Anna Mikołajczyk 7
11 Anita Madany 8
12 Piotr Madany 9
13 Karolina Stencel-żemełka 10
14 Anita Matyskiel 11
15 Kasia Klucznik 12
16 Piotr Sitterlee 13
17 Mariola Okrój-Sitterlee 14
18 Joanna Cudera 15
19 Alicja Sadowska 16
20 Martyna Daniszewska 17
21 Mirosława Augustyniak 18
22 Ewa Matysiak 19
23 Arkadiusz Ruciński 20
24 Bartłomiej Niewczas 22
25 Bartosz Dombrzalski 22
26 Natalia Kwiatkowska 23
27 Marta Tkaczyk 24
28 Karol Grzywacz 27
29 Dominika Bołtuć 27
30 Dawid Zawadzki 28
31 Robert Widomski 30
32 Grzegorz Neubauer 31
33 Rafał Toporek 32
34 Emil Hefczyc 33
35 Paweł Paszkowski 34
36 Wiktor Rozmus 35
37 Alicja Misiak 36
38 Jacek Pełszyński 37
39 Marek Pełszyński 38
40 Marek Pełszyński 39
41 Marek Pełszyński 40
42 Marek Pełszyński 41
43 Marek Pełszyński 42
44 Kamil Topoliński 43
45 Asia Przybyłowska 44
46 Wioletta Mistygacz 45
47 Radek Rzepecki 46
48 Monika Kopczyńska 47
49 Konrad Brodzik 48
50 Sławomir Pyż 49
51 Karolina Witkowska 50
52 Tomasz Brokos 52
53 Mariusz Gering 53
54 Jakub Piechowicz 54
55 Wiktor Gajdus 55
56 Elżbieta Szady 56
57 Michał Derdowski Derdowski 57
58 Mariusz Marel 58
59 Mariusz Koralewski 59
60 Patryk Kulpaczyński 60
61 Krzysztof Schuetz 61
62 Maciej Kędzierski 62
63 Paweł Dziwosz 63
64 Cezary Dzik 64
65 Grzegorz Krzyżanowski 65
66 Aleksandra Rzepecka 66
67 Izabela Towarnicka 67
68 Sebastian Moś 68
69 Piotr Jędrzejewski 69
70 Grzegorz Dąbrowski 70
71 Robert Miazga 71
72 admin admin 72
73 admin admin 73
74 Łukasz Marzec 74
75 Marcin Kałużny 75
76 Aleksandra Kwestorowska 76
77 Łukasz Bejm 77
78 Sandra Lehmann 78
79 Jolanta Rytel 79
80 Sylwia Gorząd 80
81 Małgorzata Łukasik 81
82 admin admin 81
83 Viktoriia Shtonda 82
84 admin admin 82
85 Tomasz Wiosna 83
86 Sławomir Strzałkowski 83
87 Krzysztof Mocarski 84
88 Małgorzata Czerniak 85

Galeria

Regulamin

REGULAMIN

Organizatorzy: GCH Manhattan / Radio Gdańsk / Black Management Witold Czarnowski

 

I. CEL

Celem imprezy jest upowszechnianie biegania, jako zdrowej i prostej formy sportu i wypoczynku, zdrowego trybu życia.

 

II. TERMIN I MIEJSCE

1. Termin biegu: 17 listopada 2018 r. (sobota) od godz. 19.00

Lokalizacja: Gdańskie Centrum Handlowe Manhattan (al. Grunwaldzka 82)

Dystans: ok. 2km

Limit czasu: 30 min.

2. Trasa będzie oznaczona strzałkami, tablicami oraz zabezpieczona przez wolontariuszy. Punkt medyczny znajdować się będzie w strefie startu i mety biegu. Podczas biegu, pierwszej pomocy udzielać będą ratownicy.

 

III. UCZESTNICTWO

1. W biegu prawo startu mają osoby, które ukończą do dnia 17.11.2018r. 15 lat.

2. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą poddać się weryfikacji w Biurze Organizacyjnym w dniu zawodów 17 listopada w godzinach 14:00 oraz 16 listopada 2018 w godzinach od 16:00 do  20:00.  Biuro Organizacyjne zostanie wskazane przez organizatora.

Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem. Warunkiem dopuszczenia do biegu będzie podpisanie przez uczestnika do oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w przedmiotowym biegu lub złożenie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu własnoręcznie podpisanego.

3. Decyzje lekarza dotyczące dopuszczenia do biegu i jego kontynuowania są ostateczne i nieodwołalne.

4. Sędzia Główny i Dyrektor Biegu mogą nie dopuścić zawodników do biegu lub nie pozwolić na jego kontynuowanie ze względów regulaminowych.

5. Uczestnicy imprezy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność, ale wskazane jest posiadanie indywidualnego ubezpieczenia (na własny koszt) od następstw nieszczęśliwych wypadków.

6. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.

7. Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin i przepisy PZLA.

8. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania.

9. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

10. Zawodnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie GCH Manhattan.

 

IV. ZGŁOSZENIA

1. Termin zgłoszenia do biegu on-line mija 10.11.2018r. O godz. 23:59, chyba, że limit zawodników zostanie osiągnięty szybciej. Przez zgłoszenie do biegu określa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej dokonanie wpłaty poprzez system Dotpay.

2. Zawodnicy, którzy dokonują rejestracji elektronicznej dokonują wpłaty na rzecz organizatora Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku "Radio Gdańsk" S.A. (ul. Grunwaldzka 18, 80-236 Gdańsk) w wysokości - 20 zł na cel charytatywny „Pomorze biega i pomaga”. Cała kwota jest przeznaczona na cel charytatywny.

3. Opłata raz uiszczona przez zawodnika nie podlega zwrotowi.

4. Wydawanie numerów startowych oraz innych materiałów odbywać się będzie w oznaczonym punkcie Biura

Organizacyjnego w dniu 16.11.2018 r. Od godz. 16:00 do godz. 20:00 oraz 17.11.2018 od godz. 14:00 do 22:00.

5. Rejestracja na miejscu będzie możliwa tylko wtedy, gdy 10.11.2018 roku nie zapełnią się listy startowe. Opłata na miejscu będzie zwiększona do 25 zł.

6. W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje:

- numer startowy z chipem

- medal (pod warunkiem ukończenia biegu zgodnie z regulaminem)

- upominki i gadżety od partnerów organizatora.

7. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

V. ZASADY

1. Zawodnicy startują w falach po 15 osób co 10 min od godz. 19:00.

2. Każdy zawodnik zobowiązany jest wystartować w fali startowej do której się zapisał.

3. Zawodnikom będzie mierzony czas brutto.

4. Trasa biegu zostanie poprowadzona alejkami i klatkami schodowymi Gdańskiego Centrum Handlowego Manhattan i oznaczona za pomocą strzałek i tabliczek wskazujących kierunek biegu.

5. Zabrania się opuszczania wyznaczonej trasy.

 

VI. NAGRODY

1. Za zajęcie I - III miejsca w klasyfikacji generalnej open kobiet i mężczyzn - upominki i nagrody.

2. Nagrodą główną za zajęcie pierwszego miejsca w kat. Kobiet i mężczyzn jest nagroda pieniężna

1 - miejsce - 500 zł
2 - miejsce - 300 zł
3 - miejsce - 200 zł

Podatek opłaca organizator

a) Nagroda przekazana będzie Laureatom w dniu 18.11.2018 w siedzibie Radia Gdańsk między godziną 18:00, a 20:00.

W celu odebrania nagrody Laureat będzie musiał przekazać dane osobowe:

imię, nazwisko, miejsca zamieszkania: miasto/miejscowość, ulicę, numer domu/lokalu, kod pocztowy, numer telefonu oraz przedstawić aktualny dokument tożsamości. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne, by otrzymać nagrodę.

b) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania, bądź podania błędnych danych osobowych i kontaktowych, bądź zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany pisemnie lub drogą e-mailową pod adresem czarnowski.witold@gmail.com

3. Nagrody należy odebrać osobiście. Nie będą wysyłane po ceremonii dekoracji.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Biegami kieruje Dyrektor Biegu, który decyduje w sprawach organizacyjnych, bezpieczeństwa i porządku oraz w sprawach spornych.

2. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania.

3. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani

4. Wszyscy uczestnicy biorą udział w Biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w

stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.

5. W biegu pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywany przez sędziów na podstawie pomiaru

elektronicznego. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma numer startowy wraz z agrafkami do przypięcia.

6. Niewłaściwe zamocowanie numeru startowego może spowodować nie sklasyfikowanie zawodnika (dostarczone przez organizatora numery startowe należy umieścić z przodu na odzieży wierzchniej).

7. Komunikat końcowy oraz wyniki opublikowany zostanie na stronach internetowych.

8. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione przez zawodników.

9. Zakończenie imprezy nastąpi 30 min po starcie ostatnie fali startowej.

11. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.

12. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator oraz Dyrektor GCH Manhattan.

13. Dyrektor Biegów i Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest

poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń obok Biura Zawodów, przed rozpoczęciem imprezy.

14. W dniu biegu będzie dostępny depozyt.

15. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania biegów lub ich przerwania.

 

Kontakt:

Witold Czarnowski

czarnowski.witold@gmail.com

781 067 171

Wyniki

# Imię Nazwisko Numer startowy Czas

ICC- TIME