24 GODZINY DLA ŁUKASZA [bieg sztafetowy]

W dniu 04/05.07.2020r organizujemy wyjatkowe wydarzenie biegowe, jakiego jeszcze tu nie było , i wszystko aby zebrać środki na leczenie ŁUKASZA . Szczegóły w postach na wydarzeniu. Łączny czas imprezy to 28,5 godziny , kazdy znajdzie cos dla siebie . Mamy nadzieje ze spełnimy wasze oczekiwania a zarazem włączymy sie w szczytny cel. Odbedzie sie bieg 24 godziny start godz 10 00 dn. 04.07.2020r. zakonczenie godz 10 00 dn. 05.07.2020 . A żeby każdy mógl pobiec to o godz 10 15 dn. 05.07,2020r ruszy bieg dzieci do lat 10 na dystansie 200m na biezni , nastepnie o godz. 11 15 dn. 05.07.2020r dzieci od 11 do 17 lat na dystansie 800 m na bieżni , a godz 12 00 wystartuje bieg dla dorosłych na dystansie 4200m trasa udostepnimy w poscie.

Zapisz się

Trasa

Uczestnicy

# Imię Nazwisko Numer startowy
1 Michał Pusdrowski
2 Magdalena Jaroch-Lidzbarska
3 ŁUKASZ KREFT
4 Maciej Ruczyński
5 KRZYSZTOF Roman
6 Łukasz Śliwiński
7 Marta Jeschke

Galeria

Regulamin

ORGANIZATOR:
UKS Jedynka Reda , MOSIR Reda

BIURO ZAWODÓW:
MOSIR Reda ul. Łąkowa 59
Godzina otwarcia: 05.07 2020r., godzina 09:00

TERMIN I MIEJSCE:
Termin: 05.07 2020r. od godziny10 00- 13 30
Start i Meta: MOSIR REDA
Godzina: bieg główny (dla dorosłych) – 12 00, bieg maluchów (dla dzieci) do 10 lat – 10 15 dla dzieci starszych po wyzej 10 roku zycia 11 15
Trasa: bieg główny – 4km, biegi dla dzieci mlodszych– 200m. I dzieci starszych 800M
UCZESTNICTWO:
Bieg jest otwarty dla wszystkich, którzy chcą aktywnie spędzić czas wolny na świeżym powietrzu,
a także poprzez swoją aktywność pomóc innym. Całość wpisowego przeznaczona jest na pomoc
w leczeniu ŁUKASZA, mieszkanca Redy. Zawodnik musi wypełnić formularz zgłoszeniowy/oświadczenie (również dzieci) i uiścić opłatę startową w dniu zawodów, w biurze
(w przypadku osób niepełnoletnich, oświadczenie podpisuje rodzic lub prawny opiekun). Każda osoba startuje na własna odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas trwania imprezy sportowej. Warunkiem otrzymania medalu jest ukończenie biegu.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ:
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez uczestnika
w czasie trwania zawodów. W biegu głównym/marszu jak również w biegu dla dzieci mogą wziąć udział tylko osoby, które podpiszą odpowiednie oświadczenie w biurze zawodów (w przypadku dzieci rodzic lub opiekun prawny).
ZGŁOSZENIA DO BIEGU:
Zgłoszenia do biegu beda na ICC-TIME i w dniu biegu 05 lipiec 2020r. w biurze zawodów od godziny 09:00.
BEZPIECZEŃSTWO:
Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności podczas trwania imprezy biegowej, stosowania się do wszystkich poleceń Organizatora. Podczas wydarzenia Organizator zapewnia opiekę medyczną. Każdy zawodnik biegnie na własną odpowiedzialność, a Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu komplikacji zdrowotnych uczestników jakie ewentualnie mogą powstać podczas biegu lub też na skutek jego przebiegnięcia.


PROTESTY I UWAGI:
Wszelkie protesty i uwagi należy składać w formie pisemnej do Organizatora do godziny 15 30
OPŁATA STARTOWA:
Opłata startowa za uczestnictwo wynosi minimum 20 zł przy czym uczestnik może dobrowolnie wpłacić wyższą cenę za udział w biegu. Raz wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. Cała kwota wpisowego jest przeznaczona na leczenie ŁUKASZA.
UWAGI KOŃCOWE:
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy osobiste i sprzęt sportowy podczas trwania zawodów.
3. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
4. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w materiałach wewnętrznych zdjęć wykonanych podczas trwania imprezy.
6. Interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
7. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
8. Uczestnicy zostają poinformowani o przetwarzaniu danych osobowych przy składaniu formularza zgłoszeniowego.
9. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

Wyniki

# Imię Nazwisko Numer startowy Czas

ICC- TIME