BIEG MALUCHA- Drugi Walentynkowy Bieg Parami w Rewie | 17.02.2019

Drugi Walentynkowy Bieg Parami w Rewie, czyli projekt sportowy organizowany przez Icc-time.pl oraz Gmina Kosakowo skierowany dla wszystkich zakochanych... w sporcie! 
Serdecznie zapraszamy wszystkie pary na bieg, który odbędzie się 17stego lutego w malowniczej miejscowości Rewa. 
Piękne krajobrazy oraz aktywnie spędzony czas ze swoją drugą połówką, to idealny pomysł na spędzenie Walentynek w tym roku.
Z wydarzenia zostanie przeprowadzona fotorelacja. Na miejscu będzie możliwość zrobienia pamiątkowych zdjęć z fotobudki. 

Przed Biegiem Głównym odbędą się Biegi Malucha

Biegi odbędą się w dniu 17 lutego 2019
13:00 Roczniki 2012 i młodsi – 200m
13:10 Roczniki 2009 - 2011 – 400m
13:20 Roczniki 2006 - 2008 – 700m
13:30 Roczniki 2003 - 2005 – 1000m


NA BIEG ZAPRASZA WÓJT GMINY KOSAKOWO MARCIN MAJEK! 

Partnerzy biegu:
Skipper Hotel
JUMPCITY - Park Trampolin
Skimondo
Crazy Carts - Akademia Driftingu Reda
KINO 7D REDA
Arkesia
Dos Amigos
CrossBox Kaszuby
Fotobudka Retro
Direct Call
Black Management
Pitbull energy drink
Nata
Telewizja Kablowa Chopin
Meble Wiwa
Premium Gym Rumia
www.arkabud.pl

Patronat medialny:
Twoja Telewizja Morska
Norda FM
Nadmorski24.pl
Radio Kaszëbë

Trasa

Uczestnicy

# Imię Nazwisko Numer startowy
1 Izabela Mielcarek 1
2 Aleksandra Rzepecka 2
3 Justyna Kankowska 3
4 Justyna Kankowska 4
5 JULIA LADEMANN 5
6 Monika Kołaczyńska 6
7 Izabela Richter 7
8 Kornelia Stępińska 8
9 Maciej Sztygiel 9
10 Maciej Sztygiel 10
11 Ania Mokłowicz 11
12 Ania Mokłowicz 12
13 Sylwia Mazur 13
14 Maja Błaszczuk 16
15 Tomasz Truszkowski 17
16 Kamila Demska 18
17 Oliwier Baran 19
18 Monika Kołaczyńska 21
19 Anna Wasilke 22
20 Anna Wasilke 23
21 Hanna Jarska 24
22 Katarzyna Wica 25
23 Katarzyna Wica 26
24 Anita Glowienke 27
25 Lilina Żochowska 28
26 Katarzyna Gogulska-Nowak 29
27 Katarzyna Gogulska-Nowak 30
28 Angelika Okroy 31
29 Angelika Okroy 32
30 Małgorzata Miszewska 33
31 Asia Szymerowska 34
32 Adrian Baranowski 35
33 Adrian Baranowski 36
34 Weronika Kilanowska 37
35 Antek Kilanowski 38
36 Martyna Kamin 39
37 Jaśminka Woźniak 40
38 Nina Jastrząbek 41
39 Arleta Bullmann-Chabowska 42
40 Marta Potrykus 43
41 Marta Potrykus 44
42 Nicole Rogocka 45

Galeria

Regulamin

I.                   ORGANIZATORZY

1. Organizatorem Zimowych Biegów Malucha jest Urząd Gminy Kosakowo oraz ICC BARTOSZ GURZĘDA, ul. Olchowa 59, 84-240 Reda, 5882376080

II.                CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja  Gminy Kosakowo.
3. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Kosakowa i okolic.

III.             TERMIN I MIEJSCE

1. Biegi odbędą się w dniu 17 lutego 2019
13:00 Roczniki 2012 i młodsi – 200m
13:10 Roczniki 2009 - 2011 – 400m
13:20 Roczniki 2006 - 2008 – 700m
13:30 Roczniki 2003 - 2005 – 1000m

W biegach prowadzona będzie oddzielnie klasyfikacja dziewcząt i chłopców.

IV.             ZASADY UCZESTNICTWA

1. W Redzkim Biegu Malucha mogą  wziąć udział dzieci i młodzież rocznik 2003 i młodsi. O przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia.
2. Każdy uczestnik biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze zawodów 
3. Warunkiem dopuszczenia do biegu będzie podpisane przez rodzica/opiekuna Oświadczenia, udostępnionego w Biurze zawodów. Istnieje możliwość przedstawienia Oświadczenia zbiorowego przez szkołę lub klub sportowy. 
4. Uczestnicy biorą udział w biegu na odpowiedzialność rodziców/opiekunów prawnych. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oznacza, że rodzic/opiekun prawny rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko. 
5. Biuro zawodów Hotel Skipper.  Biuro będzie czynne w dniu biegu, tzn. 17.02.2019 r., w godz. 12.00 – 13:30
6. Wszyscy uczestnicy biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.
7. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuacji biegu są ostateczne.
8. Uczestnictwa w Biegu Malucha, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także praw do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji na każdym etapie uczestnika postępującego niezgodnie z niniejszym Regulaminem.
9. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW.

 

V.                ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane od dnia 8 stycznia 2019 r.  do 14 lutego 2018 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie: http://icc-time.pl/ Po tym terminie, jeżeli limit miejsc nie zostanie wyczerpany, zgłoszenie będzie możliwe jedynie w Biurze zawodów w dniu 17 lutego 2019 r.
2. Za zgłoszenie uważa się prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej w kwocie 15zł poprzez platformę PayU na stronie www.icc-time.pl                                                                                                                

3. W Biegu Malucha obowiązuje limit 150 uczestników.
4Po odbiór pakietu uczestnicy powinni zgłosić się wraz z rodzicem/opiekunem prawnym lub nauczycielem oraz powinni posiadać dokument tożsamości (legitymację lub inny), celem weryfikacji danych osobowych i wieku.  
5. W ramach pakietu startowego każdy uczestnik otrzymuje:
- numer startowy,
- medal na mecie,
- słodki poczęstunek


VI.                     OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) informujemy, iż Administratorem danych osobowych uczestników biegów dziecięcych i młodzieżowych jest ICC BARTOSZ GURZĘDA.
2. Dane osobowe uczestników Biegu Malucha przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie będą udostępniane innym odbiorcom. 
3. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,  ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w Biegu Malucha.
Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.
4. Dane osobowe uczestników Biegu Malucha  będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). 
5. Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w Biegu Malucha, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika, roku urodzenia, klubu wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany będzie projekt.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

 

VII.                  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkich uczestników Biegu Malucha obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
4. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji podnoszących wydajność fizyczną oraz alkoholu. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
5. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.
6. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
7. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 
9. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Wyniki

# Imię Nazwisko Numer startowy Czas

ICC- TIME