Bieg Tropem Wilczym | 3.03.2019 Reda

W dniu 3 marca 2019 roku Fundacja Wolność i Demokracja po raz siódmy organizuje projekt „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Fundacja Wolność i Demokracja oraz Icc-Time przy współpracy z Urzędem Miasta Reda, zaprasza na lokalną edycję imprezy, która po raz kolejny odbędzie się w Redzie. 

Przygotowana została trasa na dystansie 1963 metrów, będących symbolem daty schwytania i śmierci ostatniego spośród żołnierzy wyklętych.

Ideą projektu biegowo–edukacyjnego „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” jest oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP oraz popularyzacja wiedzy na ten temat.

Trasa

Uczestnicy

# Imię Nazwisko Numer startowy
1 Weronika Dzionk
2 Daniel Wieczerzak 1
3 Sylwia Patek 2
4 Piotr Kempczyński 3
5 Karol Grzywacz 4
6 Sławomir Czaplicki 6
7 Kasia Hoppe 7
8 Rafał Łydka 8
9 Rafał Łydka 9
10 Marek Szopa 10
11 Małgorzata Szopa 11
12 Magdalena Rawa 12
13 Rafał Dylewski 13
14 Jakub Cierocki 14
15 Mariusz Zachary 15
16 Mariusz Zachary 16
17 Sylwia Mardzińska 17
18 Magdalena Zimoń 18
19 Darek Zimoń 19
20 Anna Róża Kollek 20
21 Emilia Pindral 21
22 Beata Klimkiewicz 22
23 Aleksandra Cisowska 23
24 Agata Goszka 24
25 Rafał Klotzke 25
26 Anita Woźnicka-Klotzke 26
27 Anna Bemowska 27
28 Aleksandra Dąbrowska 28
29 Gabriela Lademann 29
30 Sylwia Melzer 30
31 Krystian Melzer 31
32 Grażyna Krauza 32
33 Łukasz Bieszke 33
34 Ania Mokłowicz 35
35 Piotr Mokłowicz 36
36 Kasia Brzeska 37
37 Katarzyna Leszczyńska-Bieszke 38
38 Sławomir PIETRZYCKI 39
39 Renata Pietrzycka 40
40 Miron Grochulski 41
41 Angelina Grochulski 42
42 Iwona Kreft 43
43 Kamila Wegner 44
44 Łukasz Oberzig 45
45 Jędrzej Dolata 46
46 Angelika Patalas 47
47 Dana Domnik 48
48 Marek Domnik 49
49 Andrzej Konkel 50
50 Izabela Wołoszyk 51
51 Sebastian Kozioł 52
52 Paweł Licau 53
53 Magda Andrzejewska 54
54 Jacek Górski 55
55 JOLANTA SIUDA 56
56 Joanna Konkol 57
57 Alicja Miotk-Górska 58
58 Anna Wiczanowska 59
59 Dorota Zelgert 60
60 Miłosz Siuda 61
61 Marcin Frymark 62
62 Sylwia Frymark 63
63 Artur Laniecki 66
64 Kamil Żukowski Żukowski 67
65 DOROTA BIANGA 68
66 Mateusz Kentner 69
67 Kryspin Kalski 70
68 Dominika Grzyb 71
69 Karol Pyszczuk 72
70 Krzysztof Pietruszkiewicz 73
71 Marcin Naczk 74
72 Justyna Łaszewska 75
73 Anna Zienke 76
74 Paweł Szalewicz 77
75 Anna Karolewska 77
76 dariusz piątek 78
77 Agata Gołębiowska 78
78 Mateusz Chrusciel 79
79 Mateusz Chrusciel 80
80 Mateusz Chrusciel 81
81 Asia Szymerowska 82
82 Asia Szymerowska 83
83 Przemysław Budzisz 84
84 Alicja Lubowiecka 85
85 Alicja Lubowiecka 86
86 Alicja Lubowiecka 87
87 Alicja Lubowiecka 88
88 Tomasz Buszmann 89
89 Natalia Krawczyk 90
90 Irek Doering 91
91 Daniel Doering 92
92 Tomasz Bartnicki 93
93 Zuzanna Buszmann 94
94 Beata Pstrągowska 95
95 Beata Pstrągowska 96
96 Daria Orańska 97
97 Jan Rosenkranz 98
98 Mateusz Kunz 99
99 Ryszard Miotk 100
100 Leszek Pranczke 101
101 Michał Twork 102
102 Małgosia Twork 103
103 Anna Pawlicha 104
104 Kamil Halk-Łebiński 105
105 Alicja Lubowiecka 106
106 Alicja Lubowiecka 107
107 Katarzyna Busłowicz 108
108 Marcin Tołodziecki 111
109 Marcin Tołodziecki 112
110 Grzegorz Wasilke 113
111 Joanna Kujat 114
112 Artur Kreft 115
113 Jakub Pietruszkiewicz 116
114 Magdalena Plewa 117
115 Beata Lewandowska 118
116 Krzysztof Kreft 119
117 Agnieszka Schmidt 120
118 Agnieszka Schmidt 121
119 Agnieszka Schmidt 122
120 Dominika Szczerba 123
121 Joanna Piotrowska 124
122 Marcin Tołodziecki 125
123 Marcin Tołodziecki 126
124 Marcin Tołodziecki 127
125 Marcin Tołodziecki 128
126 Iwona Kreft 129
127 Karol Kuchnowski 130
128 Karol Kuchnowski 131
129 Karol Kuchnowski 132
130 Karol Kuchnowski 133
131 Paweł Szalewicz 135
132 Robert Janicki 136
133 Marek Littwin 137
134 Robert Kański 138
135 Agnieszka Kańska 139
136 Andrzej Kobyłecki 140
137 Andrzej Kobyłecki 141
138 Michał Tafil 142
139 Weronika Kańtoch 143
140 Weronika Kańtoch 144
141 Marcin Pellowski 145
142 Marcin Pellowski 146
143 Marcin Pellowski 147
144 Agnieszka Buczkowska 149
145 Marcin Latawiec 150
146 Magdalena Roraf 151
147 admin admin 152
148 Agnieszka Kowalska 153
149 Maria Romanowska 155
150 Karolina Rosengarten 156
151 Krzysztof Dembek 157
152 Przemysław Hańczyc 158
153 admin admin 159
154 Wiktoria Luberecka 160
155 Maria Romanowska 161
156 Janusz Schmidt 162
157 Janusz Schmidt 163
158 Janusz Schmidt 164
159 Aleksandra Korejwo 165
160 Aleksandra Korejwo 166
161 Oliwia Mroske 167
162 Emilia Wnuk 168
163 Józef Baran 169
164 Anna Patkowska 170
165 Artur Podgórski 171
166 Sławomir Lysy 172
167 Agnieszka Lysy 173
168 Aleksandra Lysy 174
169 Marcin Liberadzki 175
170 Monika Giejło 176
171 Grzegorz Gładkowski 177
172 Krzysztof Dembek 178
173 Przemysław Misiec 179
174 Krzysztof Czarnowski 180
175 Dorota Sarwińska 181
176 Marek Roraf 182
177 admin admin 183
178 Tomasz Dycha 184
179 Paweł Ulenberg 185
180 Szymon Komorowski 186
181 Bartosz Grube 187
182 Ewelina Hoppe 188
183 Piotr Mierzwa 189
184 Justyna Mierzwa 190
185 Łukasz Mierzwa 191
186 Arkadiusz Koryzma 192
187 Karolina Biernat 193
188 Ilona Juńska 194
189 Nadia Wijata 195
190 Paweł Jakubowski 196
191 Jolanta Cieszyńska 197
192 Maksymilian Cieszyński 198
193 Oliwier Cieszyński 199
194 Jarosław Wroński 200
195 Szymon Wittstock 201
196 Piotr Kupski 202
197 Artur Szenk 203
198 Krzysztof Pietruszkiewicz 204
199 Sebastian Szenk 205
200 Dawid Schattschneider 206

Galeria

Regulamin

I Cel

· Promocja Miasta Reda

· Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu, profilaktyka  chorób cywilizacyjnych.


II Organizator

· ICC Bartosz Gurzęda


Kontakt:

Kierownik Imprezy: Maciej Paczkowski, tel. 500 023 077 /ICC/,


III Terminy i miejsce biegu

3.03.2019r. Reda

Szczegółowa trasa Wydarzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej Wydarzenia (dalej jako: „Strona Internetowa”) nie później niż dnia 21 stycznia 201


IV Trasa biegu

1. Szczegółowa trasa Wydarzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej Wydarzenia (dalej jako: „Strona Internetowa”) nie później niż dnia 21 stycznia 2019r.

2. Dystans biegu to 1963m                                                                                                                  

3. Podłoże – drogi leśne, gruntowe                                                                                                      

4. Trasa będzie się składać z 1 rundy liczącej ok. 2km.                                                                                        

5. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 30min.                                                                                      

6. Odcinki biegu prowadzące drogami publicznymi zostaną zabezpieczone przez funkcjonariuszy nw. służb i odbędą się przy częściowym i czasowym ograniczeniu ruchu drogowego. Mimo tego, wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani będą do zachowania szczególnej ostrożności, a także stosowania się do poleceń osób z obsługi technicznej biegu, Policji, Straży Pożarnej oraz Służb Organizatorów;                                                                                                                                     

7. Uczestnicy biegu są zobowiązani do przestrzegania zasad ruchu drogowego                                                                                                                                      

8. Biuro zawodów w obiekcie MOSiR Reda.                                     

9. Limit uczestników biegu 300os.


V Klasyfikacja

W Wydarzeniu będzie prowadzona klasyfikacja ogólna dla wszystkich uczestników. Organizator nie przewiduje dodatkowych nagród dla najlepszych uczestników. 


VI Pomiar czasu

Pomiar czasu i ustalenie kolejności, za pomocą chipów oraz sędziów technicznych.


VII Nagrody i świadczenia dla zawodników

Uczestnik biegu otrzyma pakiet startowy, w którym będą numer startowy oraz koszulka. Po biegu organizator zapewnia pamiątkowy medal.


VIII Zgłoszenia do biegu

Zgłoszenia można dokonać elektronicznie do 14 dni przed terminem biegu na stronie www.icc-time.pl 

OPŁATA STARTOWA: 20zł 


IX Uczestnictwo

· w celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście do biura zawodów, do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 16-ty rok życia, do dnia zawodów                

· zawodnik niepełnoletni musi przedstawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w biegu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczeniu w komunikacie końcowym (z numerem dowodu tożsamości i adresem zamieszkania) oraz zaświadczenie lekarskie o zdolności do udziału w zawodach,                                              

· każdy zawodnik pełnoletni startuje na swoją odpowiedzialność co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu,                                                                

· każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczeniu w komunikacie końcowym, a także dla celów marketingowych biegu,             

· każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania,                                                                                                                                      

· pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.


X Postanowienia końcowe

1. Uczestnik poprzez zgłoszenie do biegu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem imprezy;

2. Uczestnik oświadcza, że wiadomym jest dla Niego iż organizator, i osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po zawodach;

3. Uczestnik oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność i własne ryzyko;

4. Uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim;

5. Uczestnik oświadcza, że wyrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub kolizji powstałych w związku z zawodami;

6. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości , iż w razie kolizji lub wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora ;

7. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu;

8. Uczestnik oświadcza, że stan zdrowia pozwala mu na uczestnictwo w zawodach sportowych;

9. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r Nr. 101 Poz. 926 z późniejszymi zmianami);

10. Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć z imprezy ze swoim wizerunkiem w internecie;

11. Uczestnik swoim podpisem złożonym na oświadczeniu zapewnia, że wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie;

12. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, uczestnik zostanie zdyskwalifikowany;

13. Protesty rozstrzyga organizator zawodów – decyzje organizatora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin.                                                                                                       

14. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.                           

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania koniecznych zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji.

Wyniki

# Imię Nazwisko Numer startowy Czas

ICC- TIME