Bieg Tropem Wilczym | 3.03.2019 Reda

W dniu 3 marca 2019 roku Fundacja Wolność i Demokracja po raz siódmy organizuje projekt „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Fundacja Wolność i Demokracja oraz Icc-Time przy współpracy z Urzędem Miasta Reda, zaprasza na lokalną edycję imprezy, która po raz kolejny odbędzie się w Redzie. 

Przygotowana została trasa na dystansie 1963 metrów, będących symbolem daty schwytania i śmierci ostatniego spośród żołnierzy wyklętych.

Ideą projektu biegowo–edukacyjnego „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” jest oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP oraz popularyzacja wiedzy na ten temat.

Trasa

Uczestnicy

# Imię Nazwisko Numer startowy
1 Weronika Dzionk
2 Daniel Wieczerzak 1
3 Sylwia Patek 2
4 Piotr Kempczyński 3
5 Karol Grzywacz 4
6 Aleksandra Sarnowska 5
7 Sławomir Czaplicki 6
8 Kasia Hoppe 7
9 Rafał Łydka 8
10 Rafał Łydka 9
11 Marek Szopa 10
12 Małgorzata Szopa 11
13 Magdalena Rawa 12
14 Rafał Dylewski 13
15 Jakub Cierocki 14
16 Mariusz Zachary 15
17 Mariusz Zachary 16
18 Sylwia Mardzińska 17
19 Magdalena Zimoń 18
20 Darek Zimoń 19
21 Anna Róża Kollek 20
22 Emilia Pindral 21
23 Beata Klimkiewicz 22
24 Aleksandra Cisowska 23
25 Agata Goszka 24
26 Rafał Klotzke 25
27 Anita Woźnicka-Klotzke 26
28 Anna Bemowska 27
29 Aleksandra Dąbrowska 28
30 Gabriela Lademann 29
31 Sylwia Melzer 30
32 Krystian Melzer 31
33 Grażyna Krauza 32
34 Łukasz Bieszke 33
35 Piotr Lemanski 34
36 Ania Mokłowicz 35
37 Piotr Mokłowicz 36
38 Kasia Brzeska 37
39 Katarzyna Leszczyńska-Bieszke 38
40 Sławomir PIETRZYCKI 39
41 Renata Pietrzycka 40
42 Miron Grochulski 41
43 Angelina Grochulski 42
44 Iwona Kreft 43
45 Kamila Wegner 44
46 Łukasz Oberzig 45
47 Jędrzej Dolata 46
48 Angelika Patalas 47
49 Dana Domnik 48
50 Marek Domnik 49
51 Andrzej Konkel 50
52 Izabela Wołoszyk 51
53 Sebastian Kozioł 52
54 Paweł Licau 53
55 Magda Andrzejewska 54
56 Jacek Górski 55
57 JOLANTA SIUDA 56
58 Joanna Konkol 57
59 Alicja Miotk-Górska 58
60 Anna Wiczanowska 59
61 Dorota Zelgert 60
62 Miłosz Siuda 61
63 Marcin Frymark 62
64 Sylwia Frymark 63
65 Artur Laniecki 66
66 Kamil Żukowski Żukowski 67
67 DOROTA BIANGA 68
68 Mateusz Kentner 69
69 Kryspin Kalski 70
70 Dominika Grzyb 71
71 Karol Pyszczuk 72
72 Krzysztof Pietruszkiewicz 73
73 Marcin Naczk 74
74 Justyna Łaszewska 75
75 Anna Zienke 76
76 Paweł Szalewicz 77
77 Anna Karolewska 77
78 dariusz piątek 78
79 Agata Gołębiowska 78
80 Mateusz Chrusciel 79
81 Mateusz Chrusciel 80
82 Mateusz Chrusciel 81
83 Asia Szymerowska 82
84 Asia Szymerowska 83
85 Przemysław Budzisz 84
86 Alicja Lubowiecka 85
87 Alicja Lubowiecka 86
88 Alicja Lubowiecka 87
89 Alicja Lubowiecka 88
90 Tomasz Buszmann 89
91 Natalia Krawczyk 90
92 Irek Doering 91
93 Daniel Doering 92
94 Tomasz Bartnicki 93
95 Zuzanna Buszmann 94
96 Beata Pstrągowska 95
97 Beata Pstrągowska 96
98 Daria Orańska 97
99 Jan Rosenkranz 98
100 Mateusz Kunz 99
101 Ryszard Miotk 100
102 Leszek Pranczke 101
103 Michał Twork 102
104 Małgosia Twork 103
105 Anna Pawlicha 104
106 Kamil Halk-Łebiński 105
107 Alicja Lubowiecka 106
108 Alicja Lubowiecka 107
109 Katarzyna Busłowicz 108
110 Mikołaj Wierzbicki 109
111 Mikołaj Wierzbicki 110
112 Marcin Tołodziecki 111
113 Marcin Tołodziecki 112
114 Grzegorz Wasilke 113
115 Joanna Kujat 114
116 Artur Kreft 115
117 Jakub Pietruszkiewicz 116
118 Magdalena Plewa 117
119 Beata Lewandowska 118
120 Krzysztof Kreft 119
121 Agnieszka Schmidt 120
122 Agnieszka Schmidt 121
123 Agnieszka Schmidt 122
124 Dominika Szczerba 123
125 Joanna Piotrowska 124
126 Marcin Tołodziecki 125
127 Marcin Tołodziecki 126
128 Marcin Tołodziecki 127
129 Marcin Tołodziecki 128
130 Iwona Kreft 129
131 Karol Kuchnowski 130
132 Karol Kuchnowski 131
133 Karol Kuchnowski 132
134 Karol Kuchnowski 133
135 Paweł Szalewicz 135
136 Robert Janicki 136
137 Marek Littwin 137
138 Robert Kański 138
139 Agnieszka Kańska 139
140 Andrzej Kobyłecki 140
141 Andrzej Kobyłecki 141
142 Michał Tafil 142
143 Weronika Kańtoch 143
144 Weronika Kańtoch 144
145 Marcin Pellowski 145
146 Marcin Pellowski 146
147 Marcin Pellowski 147
148 Agnieszka Buczkowska 149
149 Marcin Latawiec 150
150 Magdalena Roraf 151
151 admin admin 152
152 Agnieszka Kowalska 153
153 Maria Romanowska 155
154 Karolina Rosengarten 156
155 Krzysztof Dembek 157
156 Przemysław Hańczyc 158
157 admin admin 159
158 Wiktoria Luberecka 160
159 Maria Romanowska 161
160 Janusz Schmidt 162
161 Janusz Schmidt 163
162 Janusz Schmidt 164
163 Aleksandra Korejwo 165
164 Aleksandra Korejwo 166
165 Oliwia Mroske 167
166 Emilia Wnuk 168
167 Józef Baran 169
168 Anna Patkowska 170
169 Artur Podgórski 171
170 Sławomir Lysy 172
171 Agnieszka Lysy 173
172 Aleksandra Lysy 174
173 Marcin Liberadzki 175
174 Monika Giejło 176
175 Grzegorz Gładkowski 177
176 Krzysztof Dembek 178
177 Przemysław Misiec 179
178 Krzysztof Czarnowski 180
179 Dorota Sarwińska 181
180 Marek Roraf 182
181 admin admin 183
182 Tomasz Dycha 184
183 Paweł Ulenberg 185
184 Szymon Komorowski 186
185 Bartosz Grube 187
186 Ewelina Hoppe 188
187 Piotr Mierzwa 189
188 Justyna Mierzwa 190
189 Łukasz Mierzwa 191
190 Arkadiusz Koryzma 192
191 Karolina Biernat 193
192 Ilona Juńska 194
193 Nadia Wijata 195
194 Paweł Jakubowski 196
195 Jolanta Cieszyńska 197
196 Maksymilian Cieszyński 198
197 Oliwier Cieszyński 199
198 Jarosław Wroński 200
199 Szymon Wittstock 201
200 Piotr Kupski 202
201 Artur Szenk 203
202 Krzysztof Pietruszkiewicz 204
203 Sebastian Szenk 205
204 Dawid Schattschneider 206

Galeria

Regulamin

I Cel

· Promocja Miasta Reda

· Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu, profilaktyka  chorób cywilizacyjnych.


II Organizator

· ICC Bartosz Gurzęda


Kontakt:

Kierownik Imprezy: Maciej Paczkowski, tel. 500 023 077 /ICC/,


III Terminy i miejsce biegu

3.03.2019r. Reda

Szczegółowa trasa Wydarzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej Wydarzenia (dalej jako: „Strona Internetowa”) nie później niż dnia 21 stycznia 201


IV Trasa biegu

1. Szczegółowa trasa Wydarzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej Wydarzenia (dalej jako: „Strona Internetowa”) nie później niż dnia 21 stycznia 2019r.

2. Dystans biegu to 1963m                                                                                                                  

3. Podłoże – drogi leśne, gruntowe                                                                                                      

4. Trasa będzie się składać z 1 rundy liczącej ok. 2km.                                                                                        

5. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 30min.                                                                                      

6. Odcinki biegu prowadzące drogami publicznymi zostaną zabezpieczone przez funkcjonariuszy nw. służb i odbędą się przy częściowym i czasowym ograniczeniu ruchu drogowego. Mimo tego, wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani będą do zachowania szczególnej ostrożności, a także stosowania się do poleceń osób z obsługi technicznej biegu, Policji, Straży Pożarnej oraz Służb Organizatorów;                                                                                                                                     

7. Uczestnicy biegu są zobowiązani do przestrzegania zasad ruchu drogowego                                                                                                                                      

8. Biuro zawodów w obiekcie MOSiR Reda.                                     

9. Limit uczestników biegu 300os.


V Klasyfikacja

W Wydarzeniu będzie prowadzona klasyfikacja ogólna dla wszystkich uczestników. Organizator nie przewiduje dodatkowych nagród dla najlepszych uczestników. 


VI Pomiar czasu

Pomiar czasu i ustalenie kolejności, za pomocą chipów oraz sędziów technicznych.


VII Nagrody i świadczenia dla zawodników

Uczestnik biegu otrzyma pakiet startowy, w którym będą numer startowy oraz koszulka. Po biegu organizator zapewnia pamiątkowy medal.


VIII Zgłoszenia do biegu

Zgłoszenia można dokonać elektronicznie do 14 dni przed terminem biegu na stronie www.icc-time.pl 

OPŁATA STARTOWA: 20zł 


IX Uczestnictwo

· w celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście do biura zawodów, do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 16-ty rok życia, do dnia zawodów                

· zawodnik niepełnoletni musi przedstawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w biegu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczeniu w komunikacie końcowym (z numerem dowodu tożsamości i adresem zamieszkania) oraz zaświadczenie lekarskie o zdolności do udziału w zawodach,                                              

· każdy zawodnik pełnoletni startuje na swoją odpowiedzialność co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu,                                                                

· każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczeniu w komunikacie końcowym, a także dla celów marketingowych biegu,             

· każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania,                                                                                                                                      

· pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.


X Postanowienia końcowe

1. Uczestnik poprzez zgłoszenie do biegu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem imprezy;

2. Uczestnik oświadcza, że wiadomym jest dla Niego iż organizator, i osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po zawodach;

3. Uczestnik oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność i własne ryzyko;

4. Uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim;

5. Uczestnik oświadcza, że wyrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub kolizji powstałych w związku z zawodami;

6. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości , iż w razie kolizji lub wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora ;

7. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu;

8. Uczestnik oświadcza, że stan zdrowia pozwala mu na uczestnictwo w zawodach sportowych;

9. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r Nr. 101 Poz. 926 z późniejszymi zmianami);

10. Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć z imprezy ze swoim wizerunkiem w internecie;

11. Uczestnik swoim podpisem złożonym na oświadczeniu zapewnia, że wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie;

12. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, uczestnik zostanie zdyskwalifikowany;

13. Protesty rozstrzyga organizator zawodów – decyzje organizatora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin.                                                                                                       

14. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.                           

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania koniecznych zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji.

Wyniki

# Imię Nazwisko Numer startowy Czas

ICC- TIME