Bieg z Przeszkodami w Koszarach Pierwoszyńskich |

Wójt Gminy Kosakowo Marcin Majek oraz Referent ds. sportu, turystyki oraz rekreacji, we współpracy z Icc-time.pl zapraszają na Bieg z Przeszkodami w Koszarach Pierwoszyńskich 26. maja!

To pierwsza edycja tej imprezy w Pierwoszynie, która łączy ze sobą bieg przełajowy z elementami survivalu. Na 4km trasie na zawodników czekać będą liczne przeszkody do pokonania w Koszarach Pierwoszyńskich!

Start: 26.05.2019 przy placu zabaw na ul. Kaszubskiej, godz. 11.00
Więcej informacji: www.gminakosakowo.pl
Koszt: 15zł/os

Zapisy od 1.05.2019 na stronie www.icc-time.pl

Trasa

Uczestnicy

# Imię Nazwisko Numer startowy
1 Dominika Łuszcz 1
2 Kamil Janiak 2
3 Sylwia Melzer 3
4 Monika Burchart 4
5 Rafał Toporek 5
6 Izabela Towarnicka 6
7 Ewa Ostojska 7
8 Krzysztof Filip 8
9 Remigiusz Kiedrowski 9
10 Marcin Voss 10
11 Aleksandra Ziemniak 11
12 Maciej Budzisz 12
13 Magdalena Mrozowska 13
14 Aleksandra Ziemniak 14
15 Tamara Tańska 15
16 Agnieszka Waśkowiak 16
17 Agnieszka Waśkowiak 17
18 Krzysztof Kowalczyk 18
19 Mariola Okrój-Sitterlee 19
20 Piotr Sitterlee 20
21 Joanna Ziobro 21
22 Marta Łosin 22
23 Roman Błoński 23
24 Anna Bemowska 24
25 Paweł Tusk 25
26 Aleksandra Toporek 26
27 Kajetan Kwiatkowski 27
28 Anna Palka 28
29 KATARZYNA SYLDATK 29
30 Anna Jagoda 30
31 Olimpia Hoppe-Miłek 31
32 Robert Hendrysiak 32
33 Aleksandra Sarnowska 33
34 Paweł Nowak 34
35 Maria Romanowska 35
36 Beata Boza 36
37 Krzysztof Czerski 37
38 Beata Turzyńska 38
39 Ola Tkaczyk 39
40 Adam Tkaczyk 40
41 Oliwia Motyka 41
42 Patryk Szulcek 42
43 Grzegorz Kanawka 43
44 Krzysztof Kaczmarek 44
45 Rafał Gasio 45
46 Kinga Szumielewicz 46
47 Danuta Koschembahr Łyskowska 47
48 Adam Bar 48
49 Klara Labicka 49
50 Dominika Bagan 50
51 Krzysztof Pitrowski 51
52 Dorota Pitrowska 52
53 Przemysław Sękiewicz 53
54 Arnold Sękiewicz 54
55 Nikola Sękiwicz 55
56 Sylwia Sękiwicz 56
57 Dominik Stankiewicz 57
58 Aleksandra Chojnacka-Stankiewicz 58
59 Alicja Kos 59
60 Malgorzata Rudek 60
61 Ilona Krzyżańska 61
62 Karol Grzywacz 62
63 Agnieszka Weiland 63
64 Adrian Weiland 64
65 Konstanty Koschembahr Łyskowski 65
66 Arkadiusz Miłejko 66
67 Agnieszka Arendt 67
68 Weronika Skorek Maszota 68
69 Łukasz Hebanowski 69
70 Ilona Mańczak-Flis 70
71 Dorota Kozioł 71
72 Marek Ciemny 72
73 Mariusz Jaszewski 73
74 Magdalena Michalak 74
75 Zbigniew Ciesielski 75
76 Daniel Żyliński 76
77 Martyna Cichocka 77
78 Damian Jagodziński 78
79 RENATA JAMRÓZ 79
80 Beata Klimkiewicz 80
81 Przemysław Bladowski 81
82 Katarzyna Bladowska 82
83 Ewelina Karwel 83
84 Marta Maciszka 84
85 Marcin Pustówka 85
86 Dominik Hołda 86
87 Jacek Urban 87
88 Magdalena Angowska 88
89 Justyna Szylka 89
90 Monika Kołaczyńska 90
91 Dawid Ostojski 91
92 Katarzyna Strągowska 92
93 Izabela Mikiciuk - Słoma 93
94 Oskar Kalkowski 94
95 Aleksandra Rzezak 95
96 Sławomir Rzezak 96
97 Wioleta Syldatk 97
98 Sylwia Kaczmarek 98
99 Martyna Macioch 99
100 Agata Kochanek 100
101 Paweł Kochanek 101
102 Maria Woźniak 102
103 Tadeusz Pionk 103
104 Ryszard Miotk 104
105 Ireneusz Sywanycz 105
106 edyta śliwińska 106
107 Andrzej Nowak 107
108 Rafał Białas 108
109 Aleksandra Dąbkowska 109
110 Mateusz Dybowski 110
111 Weronika Klemenska 112
112 Łukasz Klemenski 113
113 Malgorzata Olejniczak 114
114 Katarzyna Gogulska-Nowak 115
115 Anna Józefowicz 116
116 Martyna Knot 117
117 Marcin Gitner 118
118 Bartosz Grube 119
119 magda budzisz 120
120 Justyna Magdziarz 121
121 Agnieszka Rogowska 122
122 Kamila Kowerdej Kowerdej 123
123 Tomasz Litewski 124
124 Justyna Bocianowska 125
125 Bartosz Bocianowski 126
126 Bożena Kajdas 127
127 Katarzyna Wica 128
128 Tomasz Zieliński 129
129 Malwina Zielińska 130
130 Aleksandra Świeżyńska 131
131 Kamila Radzieńska 132
132 Maciej Radzieński 133
133 Paulina Bizior 134
134 Wiesław Szreiber 136
135 Paweł Cybula 137
136 Mariusz Kamiński Kamiński 138
137 joasia sochaczewska 139
138 Karolina Szwamber 140
139 Adrianna Piekunko 141
140 Krzysztof Pasiek 142
141 Krzysztof Parol 143
142 Joanna Wilkaniec 144
143 Adam Smyk Smyk 145
144 Justyna Kankowska 146
145 Karol Kulesza 147
146 Michał Grzenkowicz 149
147 Michał Grzenkowicz 150

Regulamin

Szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy

 

BIEG PRZEŁAJOWY W KOSZARACH PIERWOSZYŃSKICH Z PRZESZKODAMI 26.05.2019

 

I Cel

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

3. Promocja gminy Kosakowo jako przyjaznej dla biegaczy.

4. Umożliwienie biegaczom współzawodnictwa.

 

II Organizator

Organizatorem wydarzenia „Bieg Przełajowy w koszarach pierwoszyńskich z przeszkodami” zwanej dalej „Wydarzeniem”, jest Wójt Gminy Kosakowo Marcin Majek wraz z Referentem ds. sportu, turystyki i rekreacji Urzędu Gminy Kosakowo we współpracy z icc-time.pl.

 

III Termin i miejsca biegu

1. Bieg Przełajowy w koszarach pierwoszyńskich z przeszkodami – 26.05.2018 r. (niedziela) od godz. 11.00. Zawodnicy będą puszczani falami po 25osób co 10 minut. Przydział do grupy zależny jest od kolejności zgłoszeń. Podział na grupy startowe pojawi się na stronie organizatora 25.05.2019.

2. Start Biegu: Pierwoszyno obok placu zabaw ul. Kaszubska przy bramie lotniska

3. Biuro zawodów: Gminny Dom Kultury w Pierwoszynie ul. Kaszubska 11, czynne od godz. 9.00

 

IV Warunki ogólne

1. Dystans biegu około 4km (zał. 1 mapa podglądowa).

2. Trasa przebiegać będzie po drogach polnych do koszar pierwoszyńskich i z powrotem

(Podłoże – drogi leśne, gruntowe i asfaltowe)

3. Bieg w formie przełajowej z elementami survivalu.

4. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 1h.

5. Trasa będzie oznaczona taśmą i elementami odblaskowymi. W strategicznym miejscach będą wolontariusze.

6. Limit uczestników biegu 150os.

7. Pomiar czasu i ustalenie kolejności, za pomocą chipów oraz sędziów technicznych.

8. Depozyt dostępny w Biurze zawodów.

 

V Klasyfikacja

1. Klasyfikacja generalna kobiet oraz mężczyzn: miejsca I - III.

Oraz odrębna klasyfikacja dla mieszkańców Gminy Kosakowo: kobiety oraz mężczyźni miejsca I - III

 

VII Nagrody i świadczenia dla zawodników

Uczestnik biegu otrzyma numer startowy oraz medal pamiątkowy na mecie. Sklasyfikowani na miejsca ( I – III) w klasyfikacji generalnej oraz klasyfikacji Gminy Kosakowo otrzymają nagrody rzeczowe.

 

VIII Zgłoszenia do biegu

Zgłoszenia można dokonać elektronicznie do 23 maja 2019 r. na stronie www.icc-time.pl

Po dokonaniu rezerwacji miejsca na stronie www.icc-time.pl, uczestnik ma 3 dni na dokonanie opłaty wpisowej za bieg poprzez platformę PayU. W przypadku niedokonania wpłaty w wyznaczonym czasie, rezerwacja zostanie anulowana.

OPŁATA STARTOWA: 15zł za osobę

Zapisy na miejscu imprezy w biurze zawodów 9.00-10.30 w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięty limit uczestników w zapisach on-line: 20zł za osobę.

 

IX Uczestnictwo

1. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście do biura zawodów, do startu

2. Dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 16-ty rok życia, do dnia zawodów

3. Zawodnik niepełnoletni musi przedstawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w biegu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczeniu w komunikacie końcowym (z numerem dowodu tożsamości i adresem zamieszkania) oraz zaświadczenie lekarskie o zdolności do udziału w zawodach,

4. Każdy zawodnik pełnoletni startuje na swoją odpowiedzialność co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu,

5. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczeniu w komunikacie końcowym, a także dla celów marketingowych biegu,

6. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania,

7. Pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

8. Zawodnik akceptuje, że ze względu na formę zawodów podczas ich trwania, może dojść do zniszczenia lub ubrudzenia odzienia lub doznać delikatnych urazów/otarć. Startuje w biegu na własną odpowiedzialność.

 

X Postanowienia końcowe

1. Uczestnik poprzez zgłoszenie do biegu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem imprezy;

2. Uczestnik oświadcza, że wiadomym jest dla Niego iż organizator, i osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po zawodach;

3. Uczestnik oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność i własne ryzyko;

4. Uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim;

5. Uczestnik oświadcza, że wyrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub kolizji powstałych w związku z zawodami;

6. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości , iż w razie kolizji lub wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora ;

7. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu;

8. Uczestnik oświadcza, że stan zdrowia pozwala mu na uczestnictwo w zawodach sportowych;

9. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r Nr. 101 Poz. 926 z późniejszymi zmianami);

10. Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć z imprezy ze swoim wizerunkiem w internecie;

11. Uczestnik swoim podpisem złożonym na oświadczeniu zapewnia, że wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie;

12. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, uczestnik zostanie zdyskwalifikowany;

13. Protesty rozstrzyga organizator zawodów – decyzje organizatora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin.

14. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania koniecznych zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji

ICC- TIME