#biegaczedlamedyków2020 | Ćwicz i pomagaj [virtual run]

Icc-time.pl oraz Gmina Kosakowo zapraszają wszystkich biegaczy do wzięcia udziału w nietypowym projekcie i akcji‼ Pragniemy aby cała społeczność biegaczy i sportowców wsparła i podziękowała Medykom za ich zaangażowanie i ciężką pracę w czasie pandemii! Dlatego pragniemy zorganizować dla Was małą zabawę i zachęcić do jednoczesnego pomagania i ćwiczenia w tym trudnym czasie.

‼ UWAGA ‼
‼ 1 pakiet = 1 posiłek dla medyków ‼

Na pakiet w cenie 30zł dodatkowo składają się medal oraz maseczka ochronna wysyłane pocztą


Medale i maseczki zostaną wysłane po 10 maja na adresy podane przy rejestracji

‼ Podziękujmy wspólnie Medykom za ich poświęcenie i ciężką pracę ‼

Trasa

Uczestnicy

# Imię Nazwisko Numer startowy
1 Grażyna Krauza
2 Zofia Milewska
3 Piotr Kempczyński 1
4 Malwina Dulińska 2
5 Agata Kochanek 3
6 Joanna Matuk 4
7 Izabela Mielcarek 5
8 Karolina Werner 6
9 Aleksandra Bartsch 7
10 Aleksandra Przybylska 8
11 Jacek Hanuszkiewicz 9
12 Magdalena Jaroch-Lidzbarska 10
13 Anita Matyskiel 11
14 Anna Meyer 12
15 Anna Meyer 13
16 Bożena Bock 14
17 Alicja Szyjkowska 15
18 Alicja Szyjkowska 16
19 Magdalena Dettlaff 17
20 Zofia Milewska 18
21 Aleksandra Ziemniak 19
22 Katarzyna Butowska 20
23 Rafał Stasiński 21
24 Agnieszka Arendt 22
25 Gabriela Lademann 23
26 Gustaw Świercz 24
27 Mariusz Elendt 25
28 Aleksandra Dąbrowska 26
29 Grażyna Krauza 27
30 Piotr Tomaszewski 28
31 Iwona Kreft 29
32 Monika Kwiatkowska 30
33 Anna Szewczyk 31
34 Jaśminka Woźniak 32
35 Justyna Kankowska 33
36 Paweł Kankowski 34
37 Dominika Kankowska 35
38 admin admin 36
39 admin admin 37
40 admin admin 38
41 Karolina Główczewska 39
42 Agata Nadolska Nadolska 40

Galeria

Regulamin

I Cel

1. Podziękowanie Medykom za ich wkład w walkę z pandemią.

2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

3. Promocja gminy Kosakowo jako przyjaznej dla biegaczy.


 

II Organizator

Organizatorem wydarzenia jest ICC Bartosz Gurzęda, z siedzibą 84-240 Reda, ul. Olchowa 59, NIP: 588 237 60 80 oraz Urząd Gminy Kosakowo

 

III Termin 

1. Od 18 do 30 kwietnia 2020

 

IV Warunki ogólne

1⃣ od 18.04 do 30.04 zapisujecie się na stronie www.icc-time.pl
2⃣ po zapisaniu się, nagrywacie filmik z dowolną aktywnością fizyczną
3⃣ wysyłacie filmik na adres biuro@icc-time.pl do 5.05.2020
4⃣ po zebraniu wszystkich filmików, powstanie jeden film upamiętniający akcję

 

V Nagrody i świadczenia dla zawodników

Po przesłaniu filmiku z aktywnością fizyczną organizator zapewnia pamiątkowy medal oraz  maseczkę ochronną, które zostaną wysłane pocztą.

 

VI Zgłoszenia do biegu

Zgłoszenia można dokonać elektronicznie do 30 kwietnia 2020 r. na stronie www.icc-time.pl

Po dokonaniu rezerwacji miejsca na stronie www.icc-time.pl, uczestnik ma 3 dni na dokonanie opłaty wpisowej za bieg poprzez platformę PayU. W przypadku niedokonania wpłaty w wyznaczonym czasie, rezerwacja zostanie anulowana.

OPŁATA STARTOWA: 30zł/os

 

VIII Postanowienia końcowe

1. Uczestnik poprzez zgłoszenie do biegu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem imprezy;

2. Uczestnik oświadcza, że wiadomym jest dla Niego iż organizator, i osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po zawodach;

3. Uczestnik oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność i własne ryzyko;

4. Uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim;

5. Uczestnik oświadcza, że wyrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub kolizji powstałych w związku z zawodami;

6. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości , iż w razie kolizji lub wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora ;

7. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu;

8. Uczestnik oświadcza, że stan zdrowia pozwala mu na uczestnictwo w zawodach sportowych;

9. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r Nr. 101 Poz. 926 z późniejszymi zmianami);

10. Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć z imprezy ze swoim wizerunkiem w internecie;

11. Uczestnik swoim podpisem złożonym na liście startowej zapewnia, że wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie;

 

Wyniki

# Imię Nazwisko Numer startowy Czas

ICC- TIME