I ŁEBSKI FESTIVAL BIEGOWY | Dodatkowy nocleg dla osoby towarzyszącej

Serdecznie zapraszamy na I Łebski Festival Biegowy, który odbędzie się w dniach 21-22 września przy współpracy Icc-time.pl oraz Urzędu Miasta Łeba.


- Podczas 2 dni rywalizacji w malowniczej Łebie czekać na Was będą m.in.:

- 3 dystanse biegowe (2,5/ 5/ 10km)
- 3 trasy na różnych nawierzchniach
- nocny bieg
- integracja przy ognisku
- rywalizacja w 5 kategoriach męskich oraz damskich
- ponad 120 statuetek do rozdania dla najlepszych
- możliwość wykupienia noclegu w okazyjnej cenie
- biegi dla dzieci
- bogate pakiety z koszulkami
- niezapomniane wspomnienia!

Do wyboru będą pakiety:
PREMIUM (3 biegi + nocleg + koszulka techniczna + gadżety)
STANDARD COMPLET (3 biegi + koszulka techniczna + gadżety)
STANDARD (3 biegi + gadżety)
POJEDYNCZE ETAPY

DODATKOWY NOCLEG DLA OSOBY TOWARZYSZĄCEJ


Zapisy:
www.icc-time.pl (od początku kwietnia)

Zapisz się

Trasa

Uczestnicy

# Imię Nazwisko Numer startowy
1 Marek Niemiec 2

Galeria

Regulamin

Szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy

 

I ŁEBSKI FESTIVAL BIEGOWY

 

I Cel

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

3. Promocja gminy Łeba przyjaznej dla biegaczy.

4. Umożliwienie biegaczom współzawodnictwa.

 

II Organizatorzy

1. Organizatorem wydarzenia „Pierwszy Łebski Pościg za Zajączkiem Wielkanocnym” zwanej dalej „Wydarzeniem”, jest ICC Bartosz Gurzęda, z siedzibą 84-240 Reda, ul. Olchowa 59, NIP: 588 237 60 80 oraz Urząd Gminy Łeba.

 

III Termin i miejsca biegu

Miejsce:  Łeba

Biuro zawodów: Euphoria Music Club, ul. Morska 1

Sobota (21.09.2019) 17.00- 18.45

Niedziela (22.09.2019) 9.00- 10.45, 13.00- 14.45 

Limit uczestników: 500 osób (21.09.2019), 500 osób (22.09.2019)

 

IV Warunki ogólne

1. Dystanse biegu to 2,5km, 5km, 10km na trzech różnych nawierzchniach

2. Limit czasu na pokonanie dystansu: 2,5km- 40min, 5km- 60min, 10km- 90min (mapki tras zostaną przedstawione na stronie www.icc-time.pl do 30.07.2019)

3. Godziny startów:

5km- 21.09.2019, 19.00

2,5km- 22.09.2019, 11.00

10km- 22.09.2019, 15.00

4. Biuro zawodów: Euphoria Music Club, ul. Morska 1

5. Limit uczestników biegu: 500os. (2,5km), 500os. (5km), 500os. (10km)

6. Pomiar czasu i ustalenie kolejności, za pomocą chipów oraz sędziów technicznych.

7. Depozyt dostępny w Biurze zawodów.


V Klasyfikacja

1. Generalna na podstawie przyznanych punktów po każdym etapie rywalizacji. Zasady przyznawania punktów zostanie ogłoszona do dnia 15.07.2019.

2. Klasyfikacja generalna w kategoriach damskich i męskich w grupach: OPEN, do 29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50+ 

3. Po każdym etapie pamiątkowymi statuetkami nagrodzone zostaną osoby w wyżej wymienionych kategoriach.


VI Nagrody i świadczenia dla zawodników

Uczestnik biegu otrzyma numer startowy. Po każdym etapie organizator zapewnia pamiątkowy medal. Sklasyfikowani na miejscach ( I – III) w wyżej wymienionych klasyfikacjach otrzymają pamiątkowe puchary. Nagrody rzeczowe przewidziane zostały dla zwycięzców kategorii OPEN w klasyfikacjach generalnej oraz po każdym etapie.

 

VII Zgłoszenia do biegu

Zgłoszenia można dokonać elektronicznie do 15 września 2019 r. na stronie www.icc-time.pl 

Po dokonaniu rezerwacji miejsca na stronie www.icc-time.pl, uczestnik ma 3 dni na dokonanie opłaty wpisowej za bieg poprzez platformę PayU. W przypadku niedokonania wpłaty w wyznaczonym czasie, rezerwacja zostanie anulowana.

OPŁATA STARTOWA:

1. 3 biegi + koszulka + nocleg- 150zł (do 30.07)/ 170zł (do 15.09) 

2. 3 biegi- 100 zł (do 30.07)/ 120 zł (do 15.09)/ 150 zł w dniu biegu

3. 3 biegi + koszulka techniczna- 120 zł (do 30.07)/ 140 zł (do 15.09)/ 170 zł w dniu biegu

4. Pojedyncze etap- 40 zł (do 30.07)/ 50 zł (do 15.09)/ 60 zł w dniu biegu

Zapisy w dniu biegu odbywać się będą tylko w przypadku, gdy nie zostaną wyprzedane w sprzedaży internetowej. 


VIII Uczestnictwo

1. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście do biura zawodów, do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 16-ty rok życia, do dnia zawodów.

2. Każdy zawodnik pełnoletni startuje na swoją odpowiedzialność co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu,

3. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczeniu w komunikacie końcowym, a także dla celów marketingowych biegu,

4. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania,

5. Pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

 

IX Postanowienia końcowe

1. Uczestnik poprzez zgłoszenie do biegu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem imprezy;

2. Uczestnik oświadcza, że wiadomym jest dla Niego iż organizator, i osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po zawodach;

3. Uczestnik oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność i własne ryzyko;

4. Uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim;

5. Uczestnik oświadcza, że wyrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub kolizji powstałych w związku z zawodami;

6. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości , iż w razie kolizji lub wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora ;

7. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż należy przestrzegać warunków regulaminu;

8. Uczestnik oświadcza, że stan zdrowia pozwala mu na uczestnictwo w zawodach sportowych;

9. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r Nr. 101 Poz. 926 z późniejszymi zmianami);

10. Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć z imprezy ze swoim wizerunkiem w internecie;

11. Uczestnik swoim podpisem złożonym na liście startowej zapewnia, że wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie;

12. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, uczestnik zostanie zdyskwalifikowany;

13. Protesty rozstrzyga organizator zawodów – decyzje organizatora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin.

14. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania koniecznych zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji

Wyniki

# Imię Nazwisko Numer startowy Czas

ICC- TIME