II Redzkie Biegi Dziecięce

Impreza towarzysząca VI Redzkiemu Biegowi, który odbędzie się 24 sierpnia w Redzie.

Biegi dziecięce odbędą się na stadionie lekkoatletycznym, po głównym biegu!


W UWAGACH DO ZAMÓWIENIA PROSIMY ABY WPISYWAĆ DANE DZIECI WRAZ Z ROKIEM URODZENIA        

Trasa

Uczestnicy

# Imię Nazwisko Numer startowy
1 Tomasz Bogusz
2 JULIA LADEMANN
3 JULIA LADEMANN
4 Adam Posański
5 Sylwia Mazur
6 Marcin Degórski
7 Anna Miłaszkiewicz
8 Angelika Okroy
9 Marcin Voss
10 Małgorzata Paczkowska 1
11 Małgorzata Paczkowska 2
12 Aleksandra Cisowska 3
13 JULIA LADEMANN 4
14 Radosław Żołdowicz 5
15 Radosław Żołdowicz 6
16 Agnieszka Paruszewska 7
17 Michał Pusdrowski 8
18 Karolina Żak 9
19 Karolina Żak 10
20 Bartosz Bomba 11
21 Karolina Konkel 12
22 Karolina Konkel 13
23 Kamila Damps 14
24 Aleksandra Płuska 15
25 Kamila Damps 16
26 Małgorzata Wiśniewska 17
27 Karolina Żak 18
28 Agnieszka Dobkowska 19
29 Karolina Hinc 20
30 Adriana Zbrzeska 21
31 Tomasz Bogusz 22
32 Dariusz Zelewski 23
33 Izabela Mielcarek 24
34 Ania Wichnowska 25
35 Ania Wichnowska 26
36 Ania Wichnowska 27
37 Tomasz Bogusz 28
38 Kasia Gałuszyńska 29
39 Aleksandra Rzezak 30
40 Aleksandra Rzezak 31
41 Aleksandra Rzezak 32
42 Aleksandra Rzezak 33
43 Kasia Gałuszyńska 34
44 Aleksandra Rzepecka 35
45 Pawel Gawrylczyk 36
46 Pawel Gawrylczyk 37
47 Pawel Gawrylczyk 38
48 Pawel Gawrylczyk 39
49 Renata Jaworska 40
50 Agnieszka Pawlicka-Metera 41
51 Agnieszka Pawlicka-Metera 42
52 Agnieszka Pawlicka-Metera 43
53 Pawel Gawrylczyk 44
54 Pawel Gawrylczyk 45
55 Patrycja Puzdrowska 48
56 Patrycja Puzdrowska 49
57 Patrycja Puzdrowska 50
58 Krystian Piotrowski 51
59 Edmund Pałasz 52
60 Edmund Pałasz 53
61 Edmund Pałasz 54
62 Justyna Różyńska-Rzepka 55
63 Justyna Różyńska-Rzepka 56
64 Zbigniew Łuchniak 57
65 Zbigniew Łuchniak 58
66 Anna Wasilke 61
67 Anna Wasilke 62
68 Filip Lewandowski 63
69 Filip Lewandowski 64
70 Jonatan Jażdżewski 65
71 Jonatan Jażdżewski 66
72 Damian Pogorzelski 67
73 Agnieszka Stefańska 68
74 Agnieszka Stefańska 69
75 Agnieszka Stefańska 70
76 Dawid Gojke 71
77 Dawid Gojke 72
78 Agnieszka Rohraf Rohraf 73
79 Agnieszka Rohraf Rohraf 74
80 Aleksandra Majewska 75
81 Aleksandra Majewska 76
82 Hania Arendt-Szczubiała 77
83 Hania Arendt-Szczubiała 78
84 Małgorzata Paczkowska 79
85 Dorota Lesnow 80
86 Przemysław Mej 81
87 Przemysław Mej 82
88 Przemysław Mej 83
89 Anna Bernatek 84
90 Anna Bernatek 85
91 Amelia Truszkowska 86
92 ADAM Śmigiel Śmigiel 87
93 ADAM Śmigiel Śmigiel 88
94 Kasia Brzeska 89
95 Kasia Brzeska 90
96 Michalina Romańska 91
97 Michalina Romańska 92
98 Julia Jabłecka 93
99 Przemysław Smeja 96
100 JULIA LADEMANN 97
101 JULIA LADEMANN 98
102 Iwona Józefowska 99
103 Emilia Kruk 100
104 Adam Posański 101
105 Adam Posański 102
106 Adam Posański 103
107 Adam Posański 104
108 Agnieszka Domitrz 105
109 JULIA LADEMANN 106
110 Sonia Gie 107
111 Sonia Gie 108
112 Tomasz Wolański 110
113 Tomasz Wolański 111
114 Tomasz Wolański 112
115 Karolina Kurpisz-Skwarczak 113
116 Ryszard Borski 114
117 Ryszard Borski 115
118 Ryszard Borski 116
119 JULIA LADEMANN 117
120 Nicole Rogocka 118
121 Nikodem Łada 119
122 Sylwia Mazur 120
123 Sylwia Mazur 121
124 Agnieszka Rębowska 122
125 Agnieszka Rębowska 123
126 Agnieszka Rębowska 124
127 Agnieszka Rębowska 125
128 Agnieszka Rębowska 126
129 Nikola Tarnowska 127
130 Róża Ostolska 128
131 Róża Ostolska 129
132 Katarzyna Dokrzewska 130
133 Katarzyna Dokrzewska 131
134 Wiktoria Maras 132
135 Magdalena Bladowska 135
136 Marcin Frymark 136
137 Marcin Frymark 137
138 Joanna Wielgos 138
139 Igor Becker 139
140 Radosław Szumachewicz 140
141 Radosław Szumachewicz 141
142 Dariusz Zelewski 142
143 Dariusz Zelewski 143
144 Dariusz Zelewski 144
145 Anna Bernatek 145
146 Dominika Cabaj 146
147 Dominika Cabaj 147
148 Kalina Malak 148
149 Kalina Malak 149
150 Kalina Malak 150
151 Dorota Korżyńska 151
152 karol Jakubczak 152
153 Marcin Remlinger 153
154 Marcin Remlinger 154
155 Natalia Kostuch 155
156 Łukasz Szwedowski 156
157 Łukasz Szwedowski 157
158 Łukasz Szwedowski 158
159 Łukasz Szwedowski 159
160 Marcin Degórski 160
161 Marcin Degórski 161
162 Natalia Kostuch 162
163 Natalia Kostuch 163
164 Iwo Szymański 164
165 Antoni Sułkowski 165
166 Grzegorz Kujawski 166
167 Anna Miłaszkiewicz 167
168 Justyna Kankowska 168
169 Justyna Kankowska 169
170 Monika Tokarska 170
171 Sebastian Browarczyk 171
172 Sebastian Browarczyk 172
173 Monika Tokarska 173
174 krzysztof kitowski 174
175 Karolina Bastek 175
176 Dorota Kopycińska 176
177 Dorota Kopycińska 177
178 Adrian Lachowicz 178
179 Dorota Kopycińska 179
180 Angelika Okroy 180
181 Angelika Okroy 181
182 Kasia Gałuszyńska 182
183 Ania Mokłowicz 183
184 Ania Mokłowicz 184
185 Ania Mokłowicz 185
186 Michal Mackowski 186
187 Michal Mackowski 187
188 Marcin Voss 188
189 Marcin Voss 189
190 Michał Sudoł 190

Galeria

Regulamin

REGULAMIN I REDZKIE BIEGI MALUCHA
24.08.2019 r.

I.                   ORGANIZATORZY

1. Organizatorem Zimowych Biegów Malucha jest MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W REDZIE oraz ICC BARTOSZ GURZĘDA, ul. Olchowa 59, 84-240 Reda, 5882376080

II.                CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja Redy w Polsce.
3. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Redy i okolic.

III.             TERMIN I MIEJSCE

1. Biegi odbędą się w dniu 24 sierpnia 2019 r. – Stadion LA MOSIR Reda

15.30 Roczniki 2015 i młodsi- 100m
15:35 Roczniki 2014-2013 – 200m
15:40 Roczniki 2012 - 2011 – 400m

15:50 Roczniki 2010-2009- 400m

16:00 Roczniki 2008 - 2007 – 800m
16:10 Roczniki 2006 - 2004 – 800m

W biegach prowadzona będzie oddzielnie klasyfikacja dziewcząt i chłopców.

IV.             ZASADY UCZESTNICTWA

1. W Redzkim Biegu Malucha mogą  wziąć udział dzieci i młodzież rocznik 2004 i młodsi. O przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia.
2. Każdy uczestnik biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze zawodów MOSIR Reda. 
3. Warunkiem dopuszczenia do biegu będzie podpisane przez rodzica/opiekuna Oświadczenia, udostępnionego w Biurze zawodów. Istnieje możliwość przedstawienia Oświadczenia zbiorowego przez szkołę lub klub sportowy. 
4. Uczestnicy biorą udział w biegu na odpowiedzialność rodziców/opiekunów prawnych. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oznacza, że rodzic/opiekun prawny rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko. 
5. Biuro zawodów MOSIR REDA.  Biuro będzie czynne w dniu biegu, tzn. 24.08.2019 r
6. Wszyscy uczestnicy biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.
7. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuacji biegu są ostateczne.
8. Uczestnictwa w Redzkim Biegu Maluch, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także praw do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji na każdym etapie uczestnika postępującego niezgodnie z niniejszym Regulaminem.
9. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW.

 

V.                ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane od dnia 1 lipca 2019 r.  do 23 sierpnia 2019 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie: http://icc-time.pl/ Po tym terminie, jeżeli limit miejsc nie zostanie wyczerpany, zgłoszenie będzie możliwe jedynie w Biurze zawodów w dniu 24 sierpnia 2019 r.
2. Za zgłoszenie uważa się prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego

3. W Redzkim Biegu Malucha obowiązuje limit 200 uczestników.
4Po odbiór pakietu uczestnicy powinni zgłosić się wraz z rodzicem/opiekunem prawnym lub nauczycielem oraz powinni posiadać dokument tożsamości (legitymację lub inny), celem weryfikacji danych osobowych i wieku.  
5. W ramach pakietu startowego każdy uczestnik Redzkiego Biegu Malucha otrzymuje:
- numer startowy,
- medal na mecie,
- słodki poczęstunek

VI.             NAGRODY

1. Zdobywcy miejsc I - III z każdej serii biegowej dziewcząt i chłopców otrzymują statuetki. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do prowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.

VII.                     OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) informujemy, iż Administratorem danych osobowych uczestników biegów dziecięcych i młodzieżowych jest MOSIR REDA.
2. Dane osobowe uczestników Redzkiego Biegu Malucha przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie będą udostępniane innym odbiorcom. 
3. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,  ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w Redzkim Biegu Malucha.
Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.
4. Dane osobowe uczestników Redzkim Biegu Malucha  będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). 
5. Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w Redzkim Biegu Malucha, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika, roku urodzenia, klubu wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany będzie projekt.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

 

VIII.                  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkich uczestników Redzkiego Biegu Malucha obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
4. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji podnoszących wydajność fizyczną oraz alkoholu. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
5. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.
6. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
7. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 
9. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Wyniki

# Imię Nazwisko Numer startowy Czas

ICC- TIME