III Nocny Bieg Parami ze Świetlikami w Redzie

Icc-time.pl , Runeda i Runnerfromreda zapraszają na III Nocny Bieg Parami ze Świetlikami
Bieg odbędzie się na dystansie ok 15km+, w godzinach nocnych po lesie (Puszcza Darżlubska)

Drużynę stanowią dwie osoby, które po wpisaniu na listę startową biegu otrzymują ten sam numer startowy, a w dalszej części regulaminu zwane są uczestnikami.
Rywalizacja drużyn polega na pokonaniu trasy biegu przez dwóch uczestników tworzących jedną drużynę w czasie różniącym się max. o 5-10 sek.
Zawodnicy tworzący jedną drużynę zobowiązani są do posiadania sprawnych lampek czołowych oraz naładowanego telefonu komórkowego. (Osoby nie spełniające wymagań zostaną
niedopuszczone do startu).

Limit czasu: 3 h
Limit: 150 par, czyli 300 os
Pakiet: 100 zł/parę czyli 50 zł/os

Zapisy od 1.04.2019


Zapisz się

Trasa

Uczestnicy

# Imię Nazwisko Numer startowy
1 Sebastian Kaim
2 Paweł Piłat
3 Patrycja Okła
4 Mirek Halmann
5 Krzysztof Klebba 1
6 Łukasz Bartnik 1
7 Michał Bojanowski 3
8 Arkadiusz Król 4
9 Sebastian Marszałek 5
10 Piotr Marszałkowski 6
11 Natalia Syryca 7
12 Mateusz Skuza 8
13 Joanna Sztygiel 8
14 Maciej Roman 10
15 Przemysław Janicki 11
16 Łukasz Engelberg 12
17 Agata Sierocin 13
18 Paweł Kulas 14
19 Karolina Świątek 15
20 Maciek Pniewski 16
21 Adrian Klarecki 17
22 Marcin Wasilewski 18
23 Andrzej Adamowski 19
24 Karolina Marchel 20
25 Elżbieta Hryń-Morawska 21
26 Zbigniew zibi Jakubek 22
27 Patryk Posański 23
28 Anna Szumlas 24
29 Kamila Radzieńska 25
30 Marcin Hinz 26
31 Dagmara Grabowska 27
32 Malgorzata Armatynska 28
33 Grzegorz Gładkowski 29
34 Dominika Podwysocka 30
35 Marlena Adamusiak 31
36 Bartłomiej Dalecki 32
37 Barbara Mazurek 33
38 Ania Mokłowicz 34
39 Marek Wątroba 35
40 Ryszard Borski 36
41 Bartosz Bociąga 37
42 Artur Szczypior 38
43 Barbara Kurcz 39
44 Agata Niechoćko 40
45 Andrzej Śliwiński 41
46 Szymon Groenke 42
47 Michał Kulgajuk 44
48 Alicja Lubowiecka 45
49 Katarzyna Kopeć 46
50 Marta Kochalska 47
51 Marcin Szczepański 48
52 Maria Maj-Roksz 49
53 Izabela Mikiciuk - Słoma 50
54 Michał Manias 51
55 Ewa Ostojska 52
56 Pawel Trocki 52
57 Katarzyna Mikołajczyk 54
58 Maciej Salamaga 55
59 Dorota Wątroba 56
60 Joanna Kujawska-Frejlich 57
61 Roman Bartosz 58
62 Kamil Sychowski 59
63 Aleksandra Rzezak 60
64 Piotr Krakowski 61
65 Tomasz Buszmann 62
66 Monika Winiarska 63
67 Michal Mackowski 64
68 Krzysztof Koiszewski 65
69 Piotr Rzeszuto 66
70 Łukasz Rusak 67
71 Janusz Pastwa 68
72 Katarzyna Gumoś 70
73 Mariusz Piórkowski 71
74 Paweł Gesing 72
75 Marcin Stefaniak 73
76 Piotr Orłowski 74
77 Beata Boza 75
78 Justyna Kankowska 77
79 Anna Hinz 78
80 Marcin Voss 79
81 Piotr Bohucki 80
82 Izabela Materek 82
83 Paulina Szczepkowska 83
84 Iwona Zielińska 84
85 Kamila Kamińska 85
86 Damian Kolwicz 86
87 Milena Modzelewska 87
88 Krzysztof Stojak 88
89 Patryk Kaschel 89
90 wojtek worzala 90
91 Dawid Prętnik 91
92 Mira Pochopień 92
93 Aleksandra Bystram 93
94 PIOTR PEPLIŃSKI 94
95 Malwina Maliszewska 95
96 Mikołaj Wierzbicki 96
97 Dariusz Beczek 97
98 bartek Matusiak 98
99 Mateusz Raszewski 99
100 Paweł Szadura 100
101 Dorota Muzolf 101
102 Michał Król 102
103 Anna Sikorska 103
104 Lidia Kołodziejczyk 104
105 Anna Pec 105
106 Magdalena Grabowska 106
107 Adrian Mordasiewicz 107
108 Tomasz Tutak 108
109 Agnieszka Kwiatkowska 109
110 Joanna Jokiel 110
111 Adam Borski 111
112 Joanna Dąbrowska 112
113 Michał Kosznik 113
114 Agata Masiulaniec 114
115 Marzena Janik 115
116 Andrzej Bujakiewicz 117
117 Zbigniew STEMPNIAK 118
118 TOMEK MICHALIK 119
119 Izabela Jagmin 120
120 Anna Żabiełowicz 121
121 Maciej Miszewski 122
122 Magdalena Cwalina 123
123 Patrycja Kiryluk 124
124 Maksym Viter 125
125 Halina Golasz 126
126 Izabela Dominiak Bąk 127
127 Kasia Sekuła 128
128 Jakub Lisiecki 129
129 Adam Mika 130
130 Ewa Wiśniewska 131
131 Patrycja Otta 132
132 Edyta Góźdź 133
133 Magdalena Poniewierska 134
134 Małgorzata Pietrzak 135
135 Mirek Halmann 136
136 Zbigniew Bohn 137
137 Kamila Kielińska 138
138 Dominik Hołda 139
139 Edyta Sobczak 140
140 Miroslaw Ropel 141
141 Łukasz Kugaczewski 142
142 Paweł Piłat 143
143 Bartek Korjat 144
144 Monika Koiszewska 145
145 Cyprian Zdankiewicz 146
146 Michał Zajk 147
147 Marek Witkowski 148
148 Piotr Kowalski 149

Galeria

Regulamin

Szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

 

III NOCNY BIEG PARAMI ZE ŚWIETLIKAMI - 15km

 

I Cel

Promocja Miasta Reda

Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu, profilaktyka chorób cywilizacyjnych.

 

II Organizator

ICC BARTOSZ GURZĘDA, ul. Olchowa 59, 84-240 Reda, 5882376080

Runeda

Kontakt:

Maciej Paczkowski, tel. 500023077

Michał Pusdrowski, tel. 606 470 976 /Runeda/

 

III Termin i miejsca biegu

Nocny Bieg Parami ze świetlikami – 10.05.2019 r. (piątek) godz. 22.00

Start Biegu: Reda. Ul. 12 Marca/ M. Karłowicza – trasa leśna "Las PuszczyDarżlubskiej" zał. 1

Biuro zawodów: Reda. Ul. 12 Marca/ M. Karłowicza

 

IV Warunki ogólne

1. Dystans biegu około 15000m (zał. 1 mapa poglądowa ostateczna wersja dostępna bedzie w kwietniu).

2. Trasa przebiegać będzie szlakami leśnymi Puszczy Darżlubskiej i składa się z 1 rundy liczącej około 15km (Podłoże – drogi leśne, gruntowe )

3. Drużynę stanowią dwie osoby, które po wpisaniu na listę startową biegu otrzymują ten sam numer startowy, a w dalszej części regulaminu zwane są uczestnikami.

4. Rywalizacja drużyn polega na pokonaniu trasy biegu przez dwóch uczestników tworzących jedną drużynę w czasie różniącym się max. o 5 sek.

5. Zawodnicy tworzący jedną drużynę zobowiązani są do posiadania sprawnych lampek czołowych oraz naładowanego telefonu komórkowego. (Osoby nie spełniające wymagań zostaną niedopuszczone do startu).

6. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 3h.

7. Trasa będzie oznaczona taśmą i elementami odblaskowymi. W strategicznym miejscach będą wolontariusze.

8. Biuro zawodów w miejscu Startu ul. 12 Marca przed wjazdem do lasu.

9. Limit uczestników biegu 400os.

10. Pomiar czasu i ustalenie kolejności, za pomocą chipów oraz sędziów technicznych.

11. Depozyt dostępny w Biurze zawodów.

12. Zabrania się biegania z psami oraz innymi zwierzętami.


V Klasyfikacja

Klasyfikacja generalna pary kobiet, pary mężczyzn oraz pary mieszane: miejsca I - III.

 

VII Nagrody i świadczenia dla zawodników

Uczestnik biegu otrzyma numer startowy. Po biegu Nocnym Biegu Parami ze świetlikami organizator zapewnia pamiątkowy medal oraz poczęstunek. Sklasyfikowani na miejsca ( I – III) w klasyfikacji generalnej otrzymają pamiątkowe puchary.

 

VIII Zgłoszenia do biegu

Zgłoszenia można dokonać elektronicznie do 28 kwietnia 2019 r. na stronie www.icc-time.pl 

Po dokonaniu rezerwacji miejsca na stronie www.icc-time.pl, uczestnik ma 3 dni na dokonanie opłaty wpisowej za bieg poprzez platformę PayU. W przypadku niedokonania wpłaty w wyznaczonym czasie, rezerwacja zostanie anulowana.

Przy składaniu rezerwacji należy wpisać nazwę drużyny. Nazwa drużyny nie podlega zmianie. 

Do końca kwietnia istnieje możliwość zmiany zawodnika w drużynie.

OPŁATA STARTOWA: 100zł za parę uczestników – podczas rejestracji przed biegiem.

 

IX Uczestnictwo

1. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście do biura zawodów, do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 16-ty rok życia, do dnia zawodów.

2. Każdy zawodnik pełnoletni startuje na swoją odpowiedzialność co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu,

3. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczeniu w komunikacie końcowym, a także dla celów marketingowych biegu,

4. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania,

5. Pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

 

X Postanowienia końcowe

1. Uczestnik poprzez zgłoszenie do biegu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem imprezy;

2. Uczestnik oświadcza, że wiadomym jest dla Niego iż organizator, i osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po zawodach;

3. Uczestnik oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność i własne ryzyko;

4. Uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim;

5. Uczestnik oświadcza, że wyrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub kolizji powstałych w związku z zawodami;

6. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości , iż w razie kolizji lub wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora ;

7. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu;

8. Uczestnik oświadcza, że stan zdrowia pozwala mu na uczestnictwo w zawodach sportowych;

9. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r Nr. 101 Poz. 926 z późniejszymi zmianami);

10. Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć z imprezy ze swoim wizerunkiem w internecie;

11. Uczestnik swoim podpisem złożonym na liście startowej zapewnia, że wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie;

12. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, uczestnik zostanie zdyskwalifikowany;

13. Protesty rozstrzyga organizator zawodów – decyzje organizatora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin.

14. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania koniecznych zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji


Wyniki

# Imię Nazwisko Numer startowy Czas

ICC- TIME