III Nocny Bieg Parami ze Świetlikami w Redzie

Icc-time.pl , Runeda i Runnerfromreda zapraszają na III Nocny Bieg Parami ze Świetlikami
Bieg odbędzie się na dystansie ok 15km+, w godzinach nocnych po lesie (Puszcza Darżlubska)

Drużynę stanowią dwie osoby, które po wpisaniu na listę startową biegu otrzymują ten sam numer startowy, a w dalszej części regulaminu zwane są uczestnikami.
Rywalizacja drużyn polega na pokonaniu trasy biegu przez dwóch uczestników tworzących jedną drużynę w czasie różniącym się max. o 5-10 sek.
Zawodnicy tworzący jedną drużynę zobowiązani są do posiadania sprawnych lampek czołowych oraz naładowanego telefonu komórkowego. (Osoby nie spełniające wymagań zostaną
niedopuszczone do startu).

Limit czasu: 3 h
Limit: 150 par, czyli 300 os
Pakiet: 100 zł/parę czyli 50 zł/os

Zapisy od 1.04.2019


Trasa

Uczestnicy

# Imię Nazwisko Numer startowy
1 Krzysztof Klebba 1
2 Łukasz Bartnik 1
3 Michał Bojanowski 3
4 Arkadiusz Król 4
5 Sebastian Marszałek 5
6 Piotr Marszałkowski 6
7 Natalia Syryca 7
8 Mateusz Skuza 8
9 Joanna Sztygiel 8
10 Maciej Roman 10
11 Przemysław Janicki 11
12 Łukasz Engelberg 12
13 Agata Sierocin 13
14 Paweł Kulas 14
15 Karolina Świątek 15
16 Maciek Pniewski 16
17 Adrian Klarecki 17
18 Marcin Wasilewski 18
19 Andrzej Adamowski 19
20 Karolina Marchel 20
21 Elżbieta Hryń-Morawska 21
22 Zbigniew zibi Jakubek 22
23 Patryk Posański 23
24 Anna Szumlas 24
25 Kamila Radzieńska 25
26 Marcin Hinz 26
27 Dagmara Grabowska 27
28 Malgorzata Armatynska 28
29 Grzegorz Gładkowski 29
30 Dominika Podwysocka 30
31 Marlena Adamusiak 31
32 Bartłomiej Dalecki 32
33 Barbara Mazurek 33
34 Ania Mokłowicz 34
35 Marek Wątroba 35
36 Ryszard Borski 36
37 Bartosz Bociąga 37
38 Artur Szczypior 38
39 Barbara Kurcz 39
40 Agata Niechoćko 40
41 Andrzej Śliwiński 41
42 Szymon Groenke 42
43 Michał Kulgajuk 44
44 Alicja Lubowiecka 45
45 Katarzyna Kopeć 46
46 Marta Kochalska 47
47 Marcin Szczepański 48
48 Maria Maj-Roksz 49
49 Izabela Mikiciuk - Słoma 50
50 Michał Manias 51
51 Ewa Ostojska 52
52 Pawel Trocki 52
53 Katarzyna Mikołajczyk 54
54 Maciej Salamaga 55
55 Dorota Wątroba 56
56 Joanna Kujawska-Frejlich 57
57 Roman Bartosz 58
58 Kamil Sychowski 59
59 Aleksandra Rzezak 60
60 Piotr Krakowski 61
61 Tomasz Buszmann 62
62 Monika Winiarska 63
63 Michal Mackowski 64
64 Krzysztof Koiszewski 65
65 Piotr Rzeszuto 66
66 Łukasz Rusak 67
67 Janusz Pastwa 68
68 Katarzyna Gumoś 70
69 Mariusz Piórkowski 71
70 Paweł Gesing 72
71 Marcin Stefaniak 73
72 Piotr Orłowski 74
73 Beata Boza 75
74 Justyna Kankowska 77
75 Anna Hinz 78
76 Marcin Voss 79
77 Piotr Bohucki 80
78 Izabela Materek 82
79 Paulina Szczepkowska 83
80 Iwona Zielińska 84
81 Kamila Kamińska 85
82 Damian Kolwicz 86
83 Milena Modzelewska 87
84 Krzysztof Stojak 88
85 Patryk Kaschel 89
86 wojtek worzala 90
87 Dawid Prętnik 91
88 Mira Pochopień 92
89 Aleksandra Bystram 93
90 PIOTR PEPLIŃSKI 94
91 Malwina Maliszewska 95
92 Mikołaj Wierzbicki 96
93 Dariusz Beczek 97
94 bartek Matusiak 98
95 Mateusz Raszewski 99
96 Paweł Szadura 100
97 Dorota Muzolf 101
98 Michał Król 102
99 Anna Sikorska 103
100 Lidia Kołodziejczyk 104
101 Anna Pec 105
102 Magdalena Grabowska 106
103 Adrian Mordasiewicz 107
104 Tomasz Tutak 108
105 Agnieszka Kwiatkowska 109
106 Joanna Jokiel 110
107 Adam Borski 111
108 Joanna Dąbrowska 112
109 Michał Kosznik 113
110 Agata Masiulaniec 114
111 Marzena Janik 115
112 Andrzej Bujakiewicz 117
113 Zbigniew STEMPNIAK 118
114 TOMEK MICHALIK 119
115 Izabela Jagmin 120
116 Anna Żabiełowicz 121
117 Maciej Miszewski 122
118 Magdalena Cwalina 123
119 Patrycja Kiryluk 124
120 Maksym Viter 125
121 Halina Golasz 126
122 Izabela Dominiak Bąk 127
123 Kasia Sekuła 128
124 Jakub Lisiecki 129
125 Adam Mika 130
126 Ewa Wiśniewska 131
127 Patrycja Otta 132
128 Edyta Góźdź 133
129 Magdalena Poniewierska 134
130 Małgorzata Pietrzak 135
131 Mirek Halmann 136
132 Zbigniew Bohn 137
133 Dominik Hołda 139
134 Edyta Sobczak 140
135 Miroslaw Ropel 141
136 Łukasz Kugaczewski 142
137 Paweł Piłat 143
138 Bartek Korjat 144
139 Monika Koiszewska 145
140 Cyprian Zdankiewicz 146
141 Michał Zajk 147
142 Marek Witkowski 148
143 Piotr Kowalski 149
144 Bartosz Szeleżyński 149
145 Magdalena Majchrzak 150
146 Sebastian Kaim 151
147 Jan Krakowski 152

Galeria

Regulamin

Szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

 

III NOCNY BIEG PARAMI ZE ŚWIETLIKAMI - 15km

 

I Cel

Promocja Miasta Reda

Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu, profilaktyka chorób cywilizacyjnych.

 

II Organizator

ICC BARTOSZ GURZĘDA, ul. Olchowa 59, 84-240 Reda, 5882376080

Runeda

Kontakt:

Maciej Paczkowski, tel. 500023077

Michał Pusdrowski, tel. 606 470 976 /Runeda/

 

III Termin i miejsca biegu

Nocny Bieg Parami ze świetlikami – 10.05.2019 r. (piątek) godz. 22.00

Start Biegu: Reda. Ul. 12 Marca/ M. Karłowicza – trasa leśna "Las PuszczyDarżlubskiej" zał. 1

Biuro zawodów: Reda. Ul. 12 Marca/ M. Karłowicza

 

IV Warunki ogólne

1. Dystans biegu około 15000m (zał. 1 mapa poglądowa ostateczna wersja dostępna bedzie w kwietniu).

2. Trasa przebiegać będzie szlakami leśnymi Puszczy Darżlubskiej i składa się z 1 rundy liczącej około 15km (Podłoże – drogi leśne, gruntowe )

3. Drużynę stanowią dwie osoby, które po wpisaniu na listę startową biegu otrzymują ten sam numer startowy, a w dalszej części regulaminu zwane są uczestnikami.

4. Rywalizacja drużyn polega na pokonaniu trasy biegu przez dwóch uczestników tworzących jedną drużynę w czasie różniącym się max. o 5 sek.

5. Zawodnicy tworzący jedną drużynę zobowiązani są do posiadania sprawnych lampek czołowych oraz naładowanego telefonu komórkowego. (Osoby nie spełniające wymagań zostaną niedopuszczone do startu).

6. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 3h.

7. Trasa będzie oznaczona taśmą i elementami odblaskowymi. W strategicznym miejscach będą wolontariusze.

8. Biuro zawodów w miejscu Startu ul. 12 Marca przed wjazdem do lasu.

9. Limit uczestników biegu 400os.

10. Pomiar czasu i ustalenie kolejności, za pomocą chipów oraz sędziów technicznych.

11. Depozyt dostępny w Biurze zawodów.

12. Zabrania się biegania z psami oraz innymi zwierzętami.


V Klasyfikacja

Klasyfikacja generalna pary kobiet, pary mężczyzn oraz pary mieszane: miejsca I - III.

 

VII Nagrody i świadczenia dla zawodników

Uczestnik biegu otrzyma numer startowy. Po biegu Nocnym Biegu Parami ze świetlikami organizator zapewnia pamiątkowy medal oraz poczęstunek. Sklasyfikowani na miejsca ( I – III) w klasyfikacji generalnej otrzymają pamiątkowe puchary.

 

VIII Zgłoszenia do biegu

Zgłoszenia można dokonać elektronicznie do 28 kwietnia 2019 r. na stronie www.icc-time.pl 

Po dokonaniu rezerwacji miejsca na stronie www.icc-time.pl, uczestnik ma 3 dni na dokonanie opłaty wpisowej za bieg poprzez platformę PayU. W przypadku niedokonania wpłaty w wyznaczonym czasie, rezerwacja zostanie anulowana.

Przy składaniu rezerwacji należy wpisać nazwę drużyny. Nazwa drużyny nie podlega zmianie. 

Do końca kwietnia istnieje możliwość zmiany zawodnika w drużynie.

OPŁATA STARTOWA: 100zł za parę uczestników – podczas rejestracji przed biegiem.

 

IX Uczestnictwo

1. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście do biura zawodów, do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 16-ty rok życia, do dnia zawodów.

2. Każdy zawodnik pełnoletni startuje na swoją odpowiedzialność co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu,

3. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczeniu w komunikacie końcowym, a także dla celów marketingowych biegu,

4. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania,

5. Pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

 

X Postanowienia końcowe

1. Uczestnik poprzez zgłoszenie do biegu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem imprezy;

2. Uczestnik oświadcza, że wiadomym jest dla Niego iż organizator, i osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po zawodach;

3. Uczestnik oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność i własne ryzyko;

4. Uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim;

5. Uczestnik oświadcza, że wyrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub kolizji powstałych w związku z zawodami;

6. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości , iż w razie kolizji lub wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora ;

7. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu;

8. Uczestnik oświadcza, że stan zdrowia pozwala mu na uczestnictwo w zawodach sportowych;

9. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r Nr. 101 Poz. 926 z późniejszymi zmianami);

10. Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć z imprezy ze swoim wizerunkiem w internecie;

11. Uczestnik swoim podpisem złożonym na liście startowej zapewnia, że wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie;

12. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, uczestnik zostanie zdyskwalifikowany;

13. Protesty rozstrzyga organizator zawodów – decyzje organizatora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin.

14. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania koniecznych zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji


Wyniki

# Imię Nazwisko Numer startowy Czas

ICC- TIME