KAWAŁEK NIEBA DLA ŁUKASZA | Virtual Run

Serdecznie zapraszamy do pomagania i wspierania walki małego Łukasza! Wraz z UKS Jedynka Lekkoatletyka Reda zapraszamy do dołączenia do wirtualnego biegu, z którego przychód w całości przekazany zostanie na leczenie Łukasza.


"Łukasz to wesoły, pełen pomysłów na życie 10-latek, którego 2 marca 2020r życie wywróciło się do góry nogami. Rezonans magnetyczny wykazał masę rozrostową 5,5×4,5cm w głowie w lewym płacie czołowym. Tydzień wcześniej zaczął skarżyć się, że źle widzi, a trzy dni później prawe oczko zaczęło się przymykać. Do tej pory był okazem zdrowia, bardzo aktywnym chłopcem.
3 marca dostaliśmy skierowanie do szpitala do Gdańska na dziecięcą neurologię rozwojową. Stamtąd 4 marca przetransportowano nas do Szczecina na oddział neurochirurgii dziecięcej. Tydzień przygotowywano syna do zabiegu. Podawano mu leki zmniejszające obrzęk mózgu i opracowywano przebieg operacji by nie uszkodzić zdrowych struktur mózgu. 10 marca podczas siedmiogodzinnej operacji usunięto guza. Oczekiwanie pod drzwiami bloku operacyjnego było wiecznością. Wielką ulgą była wiadomość, że guz został usunięty w całości, że przeżył, gdyż zostaliśmy poinformowani ze względu na niekorzystne ulokowanie guza ,iż istnieje ryzyko krwotoku ,utraty mowy i słuchu oraz utraty życia. Niestety nasza radość trwała krótko.19 marca otrzymaliśmy wynik badania histopatologicznego-rozpoznanie glejak wielopostaciowy IV stopnia. Najgorszy guz z możliwych ,charakteryzuje się tendencją do wznowy. Walka z nim jest ciężka, trudna i kosztowna.
26 marca 2020r synek zaczął pierwszy cykl chemioterapii, 15 kwietnia drugi. Znosi ją dzielnie mimo uciążliwych dolegliwości. Przed nim jeszcze cztery cykle chemioterapii, a następnie sześciotygodniowa radioterapia. Niestety to tylko leczenie zachowawcze, dlatego postanowiliśmy walczyć i chcielibyśmy wdrożyć dodatkowe leczenie-pronoterapię i immunoperapię, która daje szansę na bardziej skuteczne leczenie. Pozwala wydłużyć czas wznowy choroby, a być może daje szansę na wyleczenie.
Koszty terapii są bardzo wysokie, nie jesteśmy w stanie sami jej sfinansować ,dlatego bardzo prosimy o pomoc.
Każda wpłata daje mu szansę na leczenie, na powrót do zdrowia, do rodzeństwa, kolegów, do szkoły, zabaw, by mógł cieszyć się dzieciństwem.
Pobyty w szpitalu, dojazdy, dieta, którą trzeba stosować to dodatkowe duże koszta, dlatego zwracamy się do ludzi o wielkim sercu o wsparcie finansowe, abyśmy mogli wykorzystać wszystkie możliwości, dać Łukaszowi szansę na pokonanie tego potwora."


Czas trwania akcji: 25.05-25.06.2020

Warunki otrzymania pakietu: zapisanie się na bieg -> opłacenie pakietu -> wysłanie na maila biuro@icc-time.pl filmiku z dowolną aktywnością fizyczną :)

Pakiet: medal + opaska na głowę + numer startowy

Zapisz się

Trasa

Uczestnicy

# Imię Nazwisko Numer startowy
1 Piotr Kempczyński
2 Gabriela Lademann
3 Agnieszka Bulenda
4 Julia Jabłecka
5 Daria Parczyk
6 Ania Kunat
7 Kamila Piekut
8 Grażyna Krauza
9 Monika Patek
10 Emilia Młynik
11 Robert Krzan
12 Robert Krzan
13 Kama Piotrzkowska
14 Luis Eduardo Granado Principe
15 Monika Ferra-Klas
16 Monika Ferra-Klas
17 Monika Ferra-Klas
18 Monika Ferra-Klas
19 Monika Ferra-Klas
20 Sylwia Patek
21 Piotr Karcz Karcz
22 Michał Jeżewski
23 Danuta Konkol
24 Renata Jarczewska
25 Agnieszka Dmowska
26 Monika Ferra-Klas
27 Julia Kleina
28 Magdalena Byczkowska
29 Anna Rosinska
30 Anna Rosinska
31 Aleksandra Cisowska
32 Agnieszka Bulenda
33 Ewa Borowiak
34 Iwona Hinc
35 Joanna Kwiatkowska
36 Martyna Pouch
37 Marta Kamińska
38 Aleksandra Rzezak
39 Magdalena Byczkowska
40 Gracjan Ziemiańczyk
41 Ireneusz Formella 1
42 Dagmara Stefanowska Stefanowska 2
43 Elżbieta Labudda 3
44 Sylwia Mardzińska 4
45 Julia Górniak 5
46 Magdalena Lepa-Roman 6
47 Tomasz Buszmann 8
48 Agnieszka Dopke 10
49 Mariusz Kupper 11
50 Łukasz Kupper 12
51 Monika Patek 13
52 Magdalena Jaroch-Lidzbarska 14
53 Magda Klawikowska 15
54 Ania Went 16
55 Marta Szwaba 17
56 Jolanta Chejda 18
57 Małgorzata Gaciek 19
58 Aleksandra Dąbrowska 20
59 Grażyna Krauza 21
60 Emilia Młynik 22
61 Alicja Młynik 23
62 Karolina Skurtys 24
63 Hanna Kolasa 25
64 Wioletta Kaliczyńska 26
65 Ilona Myszk 27
66 Ilona Myszk 28
67 Sylwia Patelczyk 29
68 Aleksandra Sikorska 30
69 Marcin Piekut 31
70 Anita Woźnicka-Klotzke 32
71 Izabela Wołoszyk 33
72 Pola Król 34
73 Barbara Miotk 35
74 Gabriela Lademann 36
75 Gosia Gancarz 37
76 Michał Jeżewski 38
77 Monika Kwiatkowska 39
78 Monika Kwiatkowska 40

Galeria

Regulamin

I Cel

1. Wspieranie walki Łukasz z nowotworem

2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

 

II Organizator

Organizatorem wydarzenia jest ICC Bartosz Gurzęda, z siedzibą 84-240 Reda, ul. Olchowa 59, NIP: 588 237 60 80 oraz UKS Jedynka Lekkoatletyka 

 

III Termin 

1. Od 25 maja do 25 czerwca 2020

 

IV Warunki ogólne

1⃣ od 25.04 do 25.06 zapisujecie się na stronie www.icc-time.pl
2⃣ po zapisaniu się, nagrywacie filmik z dowolną aktywnością fizyczną
3⃣ wysyłacie filmik na adres biuro@icc-time.pl do 30.06.2020
4⃣ po zebraniu wszystkich filmików, powstanie jeden film upamiętniający akcję

 

V Nagrody i świadczenia dla zawodników

Po przesłaniu filmiku z aktywnością fizyczną organizator zapewnia pamiątkowy medal oraz  opaskę na głowę i numer startowy

 

VI Zgłoszenia do biegu

Zgłoszenia można dokonać elektronicznie do 25 czerwca 2020 r. na stronie www.icc-time.pl

Po dokonaniu rezerwacji miejsca na stronie www.icc-time.pl, uczestnik ma 3 dni na dokonanie opłaty wpisowej za bieg na konto wskazane w mailu. W przypadku niedokonania wpłaty w wyznaczonym czasie, rezerwacja zostanie anulowana.

OPŁATA STARTOWA: 30zł/os

 

VIII Postanowienia końcowe

1. Uczestnik poprzez zgłoszenie do biegu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem imprezy;

2. Uczestnik oświadcza, że wiadomym jest dla Niego iż organizator, i osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po zawodach;

3. Uczestnik oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność i własne ryzyko;

4. Uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim;

5. Uczestnik oświadcza, że wyrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub kolizji powstałych w związku z zawodami;

6. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości , iż w razie kolizji lub wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora ;

7. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu;

8. Uczestnik oświadcza, że stan zdrowia pozwala mu na uczestnictwo w zawodach sportowych;

9. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r Nr. 101 Poz. 926 z późniejszymi zmianami);

10. Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć z imprezy ze swoim wizerunkiem w internecie;

11. Uczestnik swoim podpisem złożonym na liście startowej zapewnia, że wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie;

 

Wyniki

# Imię Nazwisko Numer startowy Czas

ICC- TIME