[pakiet premium] Drugi Walentynkowy Bieg Parami w Rewie | 17.02.2019

PAKIET PREMIUM- koszulki techniczne w pakiecie

Przy składaniu rezerwacji na pakiet z koszulkami, prosimy w UWAGACH DO ORGANIZATORA napisać: 
Damska/ Nr projektu/ rozmiar koszulki
Męska/ Nr projektu/ rozmiar koszulki

Koszulki do wyboru:

https://web.facebook.com/ICC.TIME/photos/a.312064885943592/528076494342429/?type=3&theater

Drugi Walentynkowy Bieg Parami w Rewie, czyli projekt sportowy organizowany przez Icc-time.pl oraz Gmina Kosakowo skierowany dla wszystkich zakochanych... w sporcie! 

Serdecznie zapraszamy wszystkie pary na bieg, który odbędzie się 17stego lutego w malowniczej miejscowości Rewa. 

Trasa biegu to ok 3,5km ulicami Rewy oraz wzdłuż plaży. 
Piękne krajobrazy oraz aktywnie spędzony czas ze swoją drugą połówką, to idealny pomysł na spędzenie Walentynek w tym roku.

Z wydarzenia zostanie przeprowadzona fotorelacja. Na miejscu będzie możliwość zrobienia pamiątkowych zdjęć z fotobudki. 

Pakiety:
Standard- 60zł 
Premium- 100zł (koszulki w pakiecie)
Każdy w pakiecie znajdzie m.in. medal, napój energetyczny, gadżety oraz upominki od sponsorów.
Na mecie na uczestników czekać będą ciepłe napoje.

Przed biegiem głównym odbędzie się Bieg Malucha z podziałem na kategorie wiekowe.

NA BIEG ZAPRASZA WÓJT GMINY KOSAKOWO MARCIN MAJEK! 

Partnerzy biegu:
Skipper Hotel
JUMPCITY - Park Trampolin
Multikino Rumia
Skimondo
Crazy Carts - Akademia Driftingu Reda
KINO 7D REDA
Arkesia
Dos Amigos
CrossBox Kaszuby
Fotobudka Retro
Direct Call
Black Management
Pitbull energy drink
Nata
Telewizja Kablowa Chopin
Meble Wiwa
Premium Gym Rumia
www.arkabud.pl

Patronat medialny:
Twoja Telewizja Morska
Norda FM
Nadmorski24.pl
Radio Kaszëbë

Trasa

Uczestnicy

# Imię Nazwisko Numer startowy
1 Daria Darznik 1
2 Wojciech Rycewicz 2
3 Dawid Tarkowski 3
4 Marcin Kulczyk 4
5 Krzysztof Szczęsnowicz 5
6 Brygida Wenta 6
7 Małgorzata Kozłowska 7
8 Dominika Łuszcz 8
9 Izabela Richter 9
10 Izabela Hopa 10
11 Marzena Hincka 11
12 Agnieszka Jarnut 12
13 Mateusz Raszewski 13
14 Ania Mokłowicz 14
15 Kamila Demska 15
16 Małgorzata Huzakowska 17
17 Piotr Kilanowski 18
18 Marek Ciemny 20
19 Marta Potrykus 21
20 Krzysztof Smoliński 22
21 Monika Czapiewska Czapiewska 23
22 Weronika Górska 24
23 Krzysztof Magdziarz 25

Galeria

Regulamin

Szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania

uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa

ruchu drogowego

 

DRUGI WALENTYNKOWY BIEG PARAMI W REWIE

 

I Cel

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

3. Promocja gminy Kosakowo jako przyjaznej dla biegaczy.

4. Umożliwienie biegaczom współzawodnictwa.

 

 

II Organizator

Organizatorem wydarzenia „Drugi Walentynkowy Bieg Parami” zwanej dalej „Wydarzeniem”, jest ICC Bartosz Gurzęda, z siedzibą 84-240 Reda, ul. Olchowa 59, NIP: 588 237 60 80 oraz Urząd Gminy Kosakowo

 

III Termin i miejsca biegu

1. Drugi Walentynkowy Bieg Parami | 17.02.2019 godz. 14.00

2. Start Biegu: Rewa, ul. Sztormowa 2

3. Biuro zawodów: Rewa, ul. Sztormowa 2, Hotel Skipper

 

IV Warunki ogólne

1. Dystans biegu około 3500m (zał. 1 mapa poglądowa ostateczna wersja dostępna bedzie w lutym).

2. Trasa przebiegać będzie przebiegać drogami gminnymi, gruntowymi oraz plażą

3. Drużynę stanowią dwie osoby, które po wpisaniu na listę startową biegu otrzymują ten sam numer startowy, a w dalszej części regulaminu zwane są uczestnikami.

4. Rywalizacja drużyn polega na pokonaniu trasy biegu przez dwóch uczestników tworzących jedną drużynę w czasie różniącym się max. o 5 sek.

5. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 40min.

6. Trasa będzie oznaczona taśmą. W strategicznym miejscach będą wolontariusze.

7. Biuro zawodów w miejscu Startu ul. Stormowa 1 w hotelu Skipper.

8. Limit uczestników biegu 500os.

9. Pomiar czasu i ustalenie kolejności, za pomocą chipów oraz sędziów technicznych.

10. Depozyt dostępny w Biurze zawodów.

 

V Nagrody i świadczenia dla zawodników

Uczestnik biegu otrzyma numer startowy. Po biegu organizator zapewnia pamiątkowy medal oraz poczęstunek. Sklasyfikowani na miejsca ( I – III) w klasyfikacji generalnej otrzymają nagrody rzeczowe. Dodatkowa klasyfikacja dla par z Gminy Kosakowo.

 

VI Zgłoszenia do biegu

Zgłoszenia można dokonać elektronicznie do 14 lutego 2019 r. na stronie www.icc-time.pl

Po dokonaniu rezerwacji miejsca na stronie www.icc-time.pl, uczestnik ma 3 dni na dokonanie opłaty wpisowej za bieg poprzez platformę PayU. W przypadku niedokonania wpłaty w wyznaczonym czasie, rezerwacja zostanie anulowana.

Do końca stycznia istnieje możliwość zmiany zawodnika w drużynie.

OPŁATA STARTOWA: 60zł za parę uczestników w pakiecie Standard/ 100zł za parę w pakiecie Premium (koszulki w pakiecie).

 

VII Uczestnictwo

1. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście do biura zawodów, do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 16-ty rok życia, do dnia zawodów.

2. Zawodnik niepełnoletni musi przedstawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w biegu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczeniu w komunikacie końcowym (z numerem dowodu tożsamości i adresem zamieszkania) oraz zaświadczenie lekarskie o zdolności do udziału w zawodach,

3. Każdy zawodnik pełnoletni startuje na swoją odpowiedzialność co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu,

4. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczeniu w komunikacie końcowym, a także dla celów marketingowych biegu,

5. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania,

6. Pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

 

VIII Postanowienia końcowe

1. Uczestnik poprzez zgłoszenie do biegu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem imprezy;

2. Uczestnik oświadcza, że wiadomym jest dla Niego iż organizator, i osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po zawodach;

3. Uczestnik oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność i własne ryzyko;

4. Uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim;

5. Uczestnik oświadcza, że wyrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub kolizji powstałych w związku z zawodami;

6. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości , iż w razie kolizji lub wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora ;

7. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu;

8. Uczestnik oświadcza, że stan zdrowia pozwala mu na uczestnictwo w zawodach sportowych;

9. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r Nr. 101 Poz. 926 z późniejszymi zmianami);

10. Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć z imprezy ze swoim wizerunkiem w internecie;

11. Uczestnik swoim podpisem złożonym na liście startowej zapewnia, że wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie;

12. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, uczestnik zostanie zdyskwalifikowany;

13. Protesty rozstrzyga organizator zawodów – decyzje organizatora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin.

14. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania koniecznych zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji 

 

Wyniki

# Imię Nazwisko Numer startowy Czas

ICC- TIME