[pakiet standard] Drugi Walentynkowy Bieg Parami w Rewie | 17.02.2019

Drugi Walentynkowy Bieg Parami w Rewie, czyli projekt sportowy organizowany przez Icc-time.pl oraz Gmina Kosakowo skierowany dla wszystkich zakochanych... w sporcie! 

Serdecznie zapraszamy wszystkie pary na bieg, który odbędzie się 17stego lutego w malowniczej miejscowości Rewa. 

Trasa biegu to ok 3,5km ulicami Rewy oraz wzdłuż plaży. 
Piękne krajobrazy oraz aktywnie spędzony czas ze swoją drugą połówką, to idealny pomysł na spędzenie Walentynek w tym roku.

Z wydarzenia zostanie przeprowadzona fotorelacja. Na miejscu będzie możliwość zrobienia pamiątkowych zdjęć z fotobudki. 

Pakiety:
Standard- 60zł 
Premium- 100zł (koszulki w pakiecie)
Każdy w pakiecie znajdzie m.in. medal, napój energetyczny, gadżety oraz upominki od sponsorów.
Na mecie na uczestników czekać będą ciepłe napoje.

Przed biegiem głównym odbędzie się Bieg Malucha z podziałem na kategorie wiekowe.

NA BIEG ZAPRASZA WÓJT GMINY KOSAKOWO MARCIN MAJEK! 

Partnerzy biegu:
Skipper Hotel
JUMPCITY - Park Trampolin
Multikino Rumia
Skimondo
Crazy Carts - Akademia Driftingu Reda
KINO 7D REDA
Arkesia
Dos Amigos
CrossBox Kaszuby
Fotobudka Retro
Direct Call
Black Management
Pitbull energy drink
Nata
Telewizja Kablowa Chopin
Meble Wiwa
Premium Gym Rumia
www.arkabud.pl

Patronat medialny:
Twoja Telewizja Morska
Norda FM
Nadmorski24.pl
Radio Kaszëbë

Trasa

Uczestnicy

# Imię Nazwisko Numer startowy
1 Kamila Kułakowska
2 Beata Boza 1
3 Iwona Kreft 2
4 Aleksandra Toporek 3
5 Izabela Lubińska 4
6 Michał Pusdrowski 5
7 Anna Wojdyła 6
8 Laura Fajtek 7
9 Adrian Tekliński 8
10 Marek Szopa 9
11 Mariusz Zachary 10
12 Aleksandra Rzepecka 11
13 Justyna Kaszubowska-Teofilak 12
14 Zuzanna Wilk 13
15 Sylwia Troka 14
16 Anetta Czoska 15
17 Iwona Hinc 16
18 Justyna Kankowska 17
19 Kamil Smyk 18
20 Elżbieta Czaja 19
21 Honorata Jankowska 20
22 Radek Rzepecki 21
23 Dominika Kankowska 22
24 Marcin Wasilewski 23
25 Sławomir Smyk 24
26 Jarosław Jaffke 25
27 Weronika Stefaniak 26
28 Dawid Gojke 27
29 Kasia Gral 28
30 Monika Paczoska 29
31 Karolina Stencel-żemełka 30
32 Marcin Piekut 31
33 Maciej Sztygiel 32
34 Kamila Karpińska 33
35 Marcin Frymark 34
36 Monika Drabik 35
37 Dariusz Klahs 36
38 Tomasz Myk 37
39 Sebastian Bielski 38
40 Piotr Jarzabek 39
41 magdalena wierzcholska 40
42 Katarzyna Owczarek 41
43 Monika Kołaczyńska 43
44 Natalia Zięba 44
45 Hanna Jarska 45
46 Anita Glowienke 46
47 Magdalena Cwalina 47
48 Maja Błaszczuk 48
49 Andrzej Śliwiński 49
50 Edmund Pałasz 50
51 Katarzyna Gogulska-Nowak 51
52 joanna dziegielewska 52
53 Tomasz Gumienny 53
54 Asia Szymerowska 54
55 Alicja Lubowiecka 55
56 Aleksandra Rzezak 56
57 Katarzyna Damps 57
58 Adrian Baranowski 58
59 Weronika Kańtoch 59
60 Piotr Roszak 60
61 Tomasz Karpusiewicz 61
62 Sylwia Turecka 62
63 Luiza Miotk 63
64 Agnieszka Waśkowiak 64
65 Maciej Niedostatkiewicz 65
66 Anna Trabka 66
67 Arkadiusz Zieba 67
68 Magdalena Roraf 68

Regulamin

Szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania

uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa

ruchu drogowego

 

DRUGI WALENTYNKOWY BIEG PARAMI W REWIE

 

I Cel

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

3. Promocja gminy Kosakowo jako przyjaznej dla biegaczy.

4. Umożliwienie biegaczom współzawodnictwa.

 

 

II Organizator

Organizatorem wydarzenia „Drugi Walentynkowy Bieg Parami” zwanej dalej „Wydarzeniem”, jest ICC Bartosz Gurzęda, z siedzibą 84-240 Reda, ul. Olchowa 59, NIP: 588 237 60 80 oraz Urząd Gminy Kosakowo

 

III Termin i miejsca biegu

1. Drugi Walentynkowy Bieg Parami | 17.02.2019 godz. 14.00

2. Start Biegu: Rewa, ul. Sztormowa 2

3. Biuro zawodów: Rewa, ul. Sztormowa 2, Hotel Skipper

 

IV Warunki ogólne

1. Dystans biegu około 3500m (zał. 1 mapa poglądowa ostateczna wersja dostępna bedzie w lutym).

2. Trasa przebiegać będzie przebiegać drogami gminnymi, gruntowymi oraz plażą

3. Drużynę stanowią dwie osoby, które po wpisaniu na listę startową biegu otrzymują ten sam numer startowy, a w dalszej części regulaminu zwane są uczestnikami.

4. Rywalizacja drużyn polega na pokonaniu trasy biegu przez dwóch uczestników tworzących jedną drużynę w czasie różniącym się max. o 5 sek.

5. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 40min.

6. Trasa będzie oznaczona taśmą. W strategicznym miejscach będą wolontariusze.

7. Biuro zawodów w miejscu Startu ul. Stormowa 1 w hotelu Skipper.

8. Limit uczestników biegu 500os.

9. Pomiar czasu i ustalenie kolejności, za pomocą chipów oraz sędziów technicznych.

10. Depozyt dostępny w Biurze zawodów.

 

V Nagrody i świadczenia dla zawodników

Uczestnik biegu otrzyma numer startowy. Po biegu organizator zapewnia pamiątkowy medal oraz poczęstunek. Sklasyfikowani na miejsca ( I – III) w klasyfikacji generalnej otrzymają nagrody rzeczowe. Dodatkowa klasyfikacja dla par z Gminy Kosakowo.

 

VI Zgłoszenia do biegu

Zgłoszenia można dokonać elektronicznie do 14 lutego 2019 r. na stronie www.icc-time.pl

Po dokonaniu rezerwacji miejsca na stronie www.icc-time.pl, uczestnik ma 3 dni na dokonanie opłaty wpisowej za bieg poprzez platformę PayU. W przypadku niedokonania wpłaty w wyznaczonym czasie, rezerwacja zostanie anulowana.

Do końca stycznia istnieje możliwość zmiany zawodnika w drużynie.

OPŁATA STARTOWA: 60zł za parę uczestników w pakiecie Standard/ 100zł za parę w pakiecie Premium (koszulki w pakiecie).

 

VII Uczestnictwo

1. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście do biura zawodów, do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 16-ty rok życia, do dnia zawodów.

2. Zawodnik niepełnoletni musi przedstawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w biegu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczeniu w komunikacie końcowym (z numerem dowodu tożsamości i adresem zamieszkania) oraz zaświadczenie lekarskie o zdolności do udziału w zawodach,

3. Każdy zawodnik pełnoletni startuje na swoją odpowiedzialność co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu,

4. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczeniu w komunikacie końcowym, a także dla celów marketingowych biegu,

5. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania,

6. Pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

 

VIII Postanowienia końcowe

1. Uczestnik poprzez zgłoszenie do biegu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem imprezy;

2. Uczestnik oświadcza, że wiadomym jest dla Niego iż organizator, i osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po zawodach;

3. Uczestnik oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność i własne ryzyko;

4. Uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim;

5. Uczestnik oświadcza, że wyrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub kolizji powstałych w związku z zawodami;

6. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości , iż w razie kolizji lub wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora ;

7. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu;

8. Uczestnik oświadcza, że stan zdrowia pozwala mu na uczestnictwo w zawodach sportowych;

9. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r Nr. 101 Poz. 926 z późniejszymi zmianami);

10. Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć z imprezy ze swoim wizerunkiem w internecie;

11. Uczestnik swoim podpisem złożonym na liście startowej zapewnia, że wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie;

12. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, uczestnik zostanie zdyskwalifikowany;

13. Protesty rozstrzyga organizator zawodów – decyzje organizatora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin.

14. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania koniecznych zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji 

 

Wyniki

# Imię Nazwisko Numer startowy Czas

ICC- TIME