POZNAJ OKOLICE | Gra terenowa x Weekendowy Challenge

W związku z brakiem możliwości organizowania zawodów sportowych, postanowiliśmy zorganizować dla Was zabawę terenową‼

Poznaj okolice, czyli weekendowy challenge to zabawa zarówno dla fanów pieszych wędrówek, jak również biegania, jazdy na rowerze czy zwiedzania samochodem

11 czerwca (czwartek) z samego rana wyślemy na maila do wszystkich zapisanych oraz wrzucimy na nasz fanpage zdjęcia 10 miejsc w naszej okolicy (przedstawimy wcześniej mapkę z rejonem objętym zabawą). Zadaniem zawodników będzie zrobienie w tym miejscu zdjęcia bliźniaczo podobnego do naszego. Na wykonanie zdjęć i podesłanie do nas na maila będą 4 dni (długi weekend czerwcowy), czyli do niedzieli 14.06 do 24.00.

Pierwsze 3 osoby, które podeślą komplet zdjęć do nas otrzymają atrakcyjne nagrody! Ponadto przewidzieliśmy:
Warunki otrzymania nagród:
4 zdjęcia- medal
6 zdjęć- medal + upominek
8 zdęć- medal + 2 upominki
10 zdjęć- medal + 3 upominki
Zapisz się

Trasa

Uczestnicy

# Imię Nazwisko Numer startowy
1 Iwona Fot
2 Rafał Deresiewicz Deresiewicz
3 Beata Stokarska 1
4 Małgorzata Muszyńska 2
5 Wioletta Kaliczyńska 3

Galeria

Regulamin

I Cel

1. Zachęcenie do aktywności fizycznej

2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

3. Promocja regionu


 

II Organizator

Organizatorem wydarzenia jest ICC Bartosz Gurzęda, z siedzibą 84-240 Reda, ul. Olchowa 59, NIP: 588 237 60 80 


III Termin 

1. Od 11 do 15 czerwca 2020

 

IV Warunki ogólne

1⃣ od 20.05 do 10.06 zapisujecie się na stronie www.icc-time.pl
2⃣ 11.06 z samego rana otrzymacie zdjęcia z 10 miejscami z okolicy Małego Trójmiasta i okolic
3⃣ wysyłacie zdjęcia na adres biuro@icc-time.pl do 20.06.2020 do 24.00

 

V Nagrody i świadczenia dla zawodników

Po przesłaniu filmiku z aktywnością fizyczną organizator zapewnia pamiątkowy medal oraz upominki według kryteriów:

4 zdjęcia- medal
6 zdjęć- medal + upominek
8 zdęć- medal + 2 upominki
10 zdjęć- medal + 3 upominki

Dodatkowo nagrody otrzymają 3 osoby, które najszybciej podeślą komplet zdjęć.

 

VI Zgłoszenia do biegu

Zgłoszenia można dokonać elektronicznie do 10 czerwca 2020 r. na stronie www.icc-time.pl

Po dokonaniu rezerwacji miejsca na stronie www.icc-time.pl, uczestnik ma 3 dni na dokonanie opłaty wpisowej za bieg poprzez platformę PayU. W przypadku niedokonania wpłaty w wyznaczonym czasie, rezerwacja zostanie anulowana.

OPŁATA STARTOWA: 30zł/os

 

VIII Postanowienia końcowe

1. Uczestnik poprzez zgłoszenie do biegu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem imprezy;

2. Uczestnik oświadcza, że wiadomym jest dla Niego iż organizator, i osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po zawodach;

3. Uczestnik oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność i własne ryzyko;

4. Uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim;

5. Uczestnik oświadcza, że wyrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub kolizji powstałych w związku z zawodami;

6. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości , iż w razie kolizji lub wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora ;

7. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu;

8. Uczestnik oświadcza, że stan zdrowia pozwala mu na uczestnictwo w zawodach sportowych;

9. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r Nr. 101 Poz. 926 z późniejszymi zmianami);

10. Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć z imprezy ze swoim wizerunkiem w internecie;

11. Uczestnik swoim podpisem złożonym na liście startowej zapewnia, że wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie;

 

Wyniki

# Imię Nazwisko Numer startowy Czas

ICC- TIME